YanGuFang ได้รับการแจ้งจาก NASDAQ เกี่ยวกับการส่งแบบฟอร์ม 20-F ล่าช้า

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 18 พฤศจิกายน 2023 – YanGuFang International Group Co., Ltd. (บริษัท” หรือ “YanGuFang”) (Nasdaq: YGF) บริษัทผู้ผลิตอาหารสุขภาพที่มุ่งเน้นการผลิต จัดหา วิจัยและพัฒนา และจําหน่ายและจัดจําหน่ายข้าวโอตและผลิตภัณฑ์ข้าวทั่วไปทั่วประเทศจีนและระหว่างประเทศ ได้ประกาศว่าได้รับจดหมายกําหนดการ (จดหมาย) จากฝ่ายคุณภาพการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดัก (Nasdaq) แจ้งให้ทราบถึงการไม่เป็นไปตามข้อกําหนดการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดัก 5250 (c)(1) เนื่องจากการส่งแบบรายงานประจําปีรูปแบบ 20-F สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2023 (“แบบรายงานประจําปีรูปแบบ 20-F”) ไม่ทันกําหนดเวลา.

ตามจดหมาย บริษัทมีระยะเวลา 60 วันนับจากวันที่ได้รับจดหมายเพื่อส่งแผนการฟื้นฟูความเป็นไปตามข้อกําหนดไปยังนาสดัก และหากแผนถูกยอมรับโดยนาสดัก บริษัทจะได้รับการยกเว้นระยะเวลาสูงสุด 180 วันนับจากวันครบกําหนดการส่งแบบรายงานประจําปีรูปแบบ 20-F หรือจนถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2024 เพื่อฟื้นฟูความเป็นไปตามข้อกําหนด.

จดหมายยังระบุอีกว่า หากแผนไม่ได้รับการยอมรับจากนาสดัก บริษัทจะมีโอกาสอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อกําหนดการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดัก 5815(a).

จดหมายไม่มีผลกระทบทันทีต่อการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดัก.

บริษัทกําลังทํางานอย่างเต็มที่เพื่อแบบรายงานประจําปีรูปแบบ 20-F และมีเจตนาที่จะส่งแบบรายงานประจําปีรูปแบบ 20-F ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดเพื่อฟื้นฟูความเป็นไปตามข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งนาสดัก 5250(c)(1) อย่างไรก็ตาม หากบริษัทไม่สามารถส่งแบบรายงานประจําปีรูปแบบ 20-F ได้ภายในวันที่ 16 มกราคม 2024 บริษัทจะต้องส่งแผนการให้นาสดักภายในวันดังกล่าวซึ่งเป็นขั้นตอนที่บริษัทจะดําเนินการเพื่อส่งแบบรายงานประจําปีรูปแบบ 20-F.

เกี่ยวกับ YanGuFang International Group Co., Ltd.

YanGuFang เป็นบริษัทอาหารสุขภาพที่มุ่งเน้นการผลิต จัดหา วิจัยและพัฒนา จําหน่าย และจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโอตและข้าวเปลือกธรรมชาติ บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสุขภาพมนุษย์ผ่านการวิจัยเพื่อศึกษาประโยชน์ทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์ของตน บริษัทได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดข้าวโอตและข้าวเปลือกธรรมชาติกว่า 80 ชนิด สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ .

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire ให้บริการกระจายข่าวประชาสัมพันธ์แก่ลูกค้าทั่วโลกในหลายภาษา (Hong Kong: HKChacha , BuzzHongKong ; Singapore: SingdaoPR , TodayinSG , AsiaFeatured ; Thailand: THNewson , ThailandLatest ; Indonesia: SEATribune , IndonesiaFolk ; Philippines: PHNewLook , EventPH , PHBizNews ; Malaysia: BeritaPagi , SEANewswire ; Vietnam: VNFeatured , SEANewsDesk ; Arab: DubaiLite , ArabicDir , HunaTimes ; Taiwan: TWZip , TaipeiCool ; Germany: NachMedia , dePresseNow ) 

แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีข้อความที่เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายคุ้มครองผู้ถือหลักทรัพย์คดีประชาชนปี 1995 ซึ่งรวมถึงแผนการ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ ผลลัพธ์อนาคตหรือการปฏิบัติ และข้อสมมติฐานและแถลงการณ์อื่นๆ ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ในอดีต นักลงทุนสามารถระบุแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ได้จากคําหรือวลีเช่น “ประมาณการ” “ประเมิน” “เชื่อว่า” “หวังว่า” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ประมาณการ” “โครงการ” “มีแผนที่จะ” “จะ” “ควรจะ” หรือคําอื่นที่แสดงถึงความไม่แน่นอน แถลง

Next Post

Secoo รับการแจ้งให้ถอนจดทะเบียนจาก Nasdaq และมีแผนขอการพิจารณาอุทธรณ์

(SeaPRwire) –   กรุงเทพฯ, 17 พฤศจิกายน 2566 – Secoo Holding Limited (“Secoo” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: SECO) ประกาศวันนี้ว่าเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 บริษัทได้รับการตัดสินใจจากฝ่ายคุณสมบัติการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์นาสดัค (Staff Determination) แจ้งให้ทราบว่าฝ่า […]