Warrantee Inc. ประกาศรับทราบการตัดสินใจถอดรายชื่อจาก Nasdaq; แผนจะอุทธรณ์

กรุงเทพฯ, ไทย, 02 พฤศจิกายน 2566 – บริษัท Warrantee Inc. (Nasdaq: WRNT) (“บริษัท” หรือ “Warrantee”) บริษัทเทคโนโลยีการตลาดและการวิจัยตลาดของญี่ปุ่น ได้ประกาศวันนี้ว่า บริษัทได้รับจดหมายการตัดสินใจจากเจ้าหน้าที่ (จดหมาย) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 จากแผนกคุณสมบัติการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แนสดัก แจ้งว่าฝ่ายเจ้าหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์แนสดัก (เจ้าหน้าที่) ตัดสินใจเพิกถอนการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทจากตลาดหลักทรัพย์แนสดัก เนื่องจากบริษัทไม่ได้ยื่นแบบรายงาน 20-F สําหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 และไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการรักษาคุณสมบัติการจดทะเบียนต่อเนื่องตามข้อกําหนดการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แนสดักข้อ 5250(c)(1)

ตามจดหมายระบุว่า บริษัทสามารถอุทธรณ์ต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดการจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แนสดักชุดข้อบังคับ 5800 ได้ การร้องขอการพิจารณาอุทธรณ์จะระงับการระงับการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทเป็นระยะเวลา 15 วันนับจากวันที่ร้องขอ จดหมายยังระบุว่าบริษัทอาจร้องขอระงับการระงับการซื้อขายชั่วคราวระหว่างการพิจารณาอุทธรณ์ได้ด้วย บริษัทมีแผนที่จะร้องขอการพิจารณาอุทธรณ์และระงับการระงับการซื้อขายชั่วคราวภายในเวลา 16.00 น. (เวลาตะวันออก) ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566

เกี่ยวกับ Warrantee Inc.

บริษัท Warrantee ก่อตั้งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นในปี ค.ศ. 2013 เป็นบริษัทเทคโนโลยีการตลาดและการวิจัยตลาดของญี่ปุ่นที่ช่วยให้ผู้สนับสนุนธุรกิจสามารถปลดล็อกมูลค่าผ่านการตลาดเป้าหมายขณะเดียวกันให้ลูกค้าศักยภาพของผู้สนับสนุนธุรกิจที่เข้าร่วมในแคมเปญของบริษัทได้รับความคุ้มครองประกันภัยสําหรับสินค้าหรือประโยชน์ด้านสุขภาพที่สนับสนุนโดยผู้สนับสนุนธุรกิจของตน บริษัท Warrantee เน้นพัฒนาชุดบริการการตลาดและการวิจัยตลาดพิเศษ และบริการเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเก็บรวบรวมและนําข้อมูลเป้าหมายและพิเศษของลูกค้าศักยภาพของผู้สนับสนุนธุรกิจไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้สนับสนุนธุรกิจและส่งเสริมการขายสินค้าของพวกเขา สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://warrantee.com/

ข้อความที่เป็นอนาคต

ข้อความบางข้อในประกาศนี้เป็นข้อความที่เป็นอนาคต ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ และอิงกับความคาดหวังของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพการเงิน ผลการดําเนินงาน แผนธุรกิจ และความต้องการทางการเงินของบริษัท นักลงทุนสามารถพบข้อความอนาคตบางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดได้จากการใช้คําว่า “อาจ” “จะ” “ควร” “เชื่อ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ประมาณการ” หรือคําอื่นที่คล้ายกันในประกาศนี้ ไม่มีข้อผูกพันในการปรับปรุงหรือทบทวนข้อความเหล่านี้เพื่อสะท้อนเหตุการณ์หรือสถานการณ์ภายหลัง ยกเว้นที่กฎหมายกําหนด

สําหรับข้อมูลการลงทุนและสื่อสารสาธารณะ โปรดติดต่อ:

Warrantee Inc.

Next Post

สหรัฐฯ ลดความสําคัญของการโจมตีของฮิซบุลลาห์ต่ออิสราเอล

ทําเนียบขาวไม่เชื่อว่ากลุ่มจะ “เข้าร่วมต่อสู้เต็มกําลัง” เพื่อสนับสนุนกาซา สหรัฐฯ ไม่เห็นสัญญาณใด ๆ ว่า ฮิซบอลลอฮ์ กําลังเตรียมการโจมตีใหญ่ต่ออิสราเอล ผู้พูดหน้าที่คณะกรรมการความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐฯ จอห์น เคอร์บี้ แถลงต่อสื่อมวลชนที่ทําเนียบขาวเมื่อวันพฤหัสบดี “เราก็กังวลเกี่ยวกับการโจมตีต่อเนื่องต่ […]