trivago ประกาศวันที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลพิเศษและอัปเดตวันที่มีผลของการเปลี่ยนอัตราส่วนภายใต้โปรแกรมตั๋วแทนหุ้นอเมริกัน

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 1 พฤศจิกายน 2566 – trivago N.V. (NASDAQ: TRVG) ได้ประกาศวันที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลพิเศษครั้งเดียว (Extraordinary Dividend) และการอัปเดตวันที่มีผลของการเปลี่ยนอัตราส่วนภายใต้โปรแกรมการออกหลักทรัพย์แทนหุ้นสามัญ (American Depositary Share Program) ของบริษัท

เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลพิเศษครั้งนี้มีมูลค่าสูงกว่า 25% ของราคาหุ้นแทนหุ้นสามัญของบริษัท นาสดักได้ตัดสินใจว่าหุ้นแทนหุ้นสามัญของบริษัทจะต้องมี “สิทธิพิเศษ” แทนการรับเงินปันผลพิเศษตั้งแต่วันที่บันทึกผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันสิ้นสุดการซื้อขายหุ้นนาสดักในวันที่จ่ายเงินปันผลคือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 (ช่วงเวลานี้เรียกว่า “ช่วงสิทธิ์ในการรับเงินปันผล”)

ผู้ถือหุ้นแทนหุ้นสามัญที่ขายหุ้นในช่วงสิทธิ์ในการรับเงินปันผลและก่อนวันไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลจะขายสิทธิในการรับเงินปันผลพิเศษด้วย และผู้ถือหุ้นเหล่านั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลพิเศษ

ผู้ซื้อและผู้ขายหุ้นแทนหุ้นสามัญควรปรึกษากับนายหน้าก่อนทําการซื้อขายเพื่อให้เข้าใจผลกระทบจากกระบวนการสิทธิพิเศษของนาสดัก

ดังที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เงินปันผลพิเศษจํานวน 0.529228 ยูโรต่อหุ้นจะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแทนหุ้นสามัญในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 โดยเงินปันผลจะจ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ วันที่บันทึกผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 จะใช้เป็นวันที่ติดตามสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นแทนหุ้นสามัญในวันจ่ายเงินปันผล

นอกจากนี้ ดังที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ ได้มีการอนุมัติการเปลี่ยนอัตราส่วนระหว่างหุ้นแทนหุ้นสามัญกับหุ้นสามัญของบริษัท trivago N.V. จากอัตราส่วน 1 หุ้นแทนหุ้นสามัญต่อ 1 หุ้นสามัญ เป็นอัตราส่วน 1 หุ้นแทนหุ้นสามัญต่อ 5 หุ้นสามัญ วันที่มีผลของการเปลี่ยนอัตราส่วนคาดว่าจะเป็นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 แทนวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

เกี่ยวกับ trivago N.V.

trivago เป็นแพลตฟอร์มการค้นหาและเปรียบเทียบที่พักต่างๆ อย่างโรงแรม ที่พักระยะสั้น และอพาร์ทเมนต์ ทั่วโลก เรามุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนวิธีการค้นหาและเปรียบเทียบประเภทของที่พักต่างๆ โดยเราให้บริการแก่ผู้โฆษณาด้วยการเข้าถึงกลุ่มลูกค้านักท่องเที่ยวจํานวนมากผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา

ติดต่อสื่อมวลชน
corentine.aronica@trivago.com

ติดต่อนักลงทุน
ir@trivago.com

แถลงการณ์เชิงพยากรณ์อนาคต

แถลงการณ์นี้มีข้อความเชิงพยากรณ์อนาคตบางส่วน คําศัพท์และวาระที่แสดงถึงการพยากรณ์อนาคตเช่น “เชื่อว่า” “คาดว่า” “แผนที่จะ” และอื่นๆ ออกแบบมาเพื่อระบุข้อความเชิงพยากรณ์อนาคตของเรา ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและปัจจัยที่อาจทําให้ผลลัพธ์จริงแตกต่างออกไป เราขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันถึงข้อความเชิงพยากรณ์อนาคต เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือระเบียบบังคับ

Next Post

GigaCloud Technology Inc สําเร็จการซื้อ Noble House

การเพิ่มความหลากหลายของสินค้า ความสามารถในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ให้แก่ GigaCloud Marketplace ของ GigaCloud Technology Inc. WALNUT, Calif., Nov. 01, 2023 — GigaCloud Technology Inc (Nasdaq: GCT) (“GigaCloud” หรือ “บริษัท”) ผู้บุกเบิกโ […]