Sunrise New Energy เสริมความน่าเชื่อถือของนักลงทุนด้วยการถ่ายทอดสด 24/7 ของการดําเนินงานโรงงานโดยใช้กล้อง 11 ตัว

ZIBO, ประเทศจีน, วันที่ 03 พฤศจิกายน 2023 – Sunrise New Energy Co., Ltd. (“Sunrise”, “บริษัท”, “เรา” หรือ “ของเรา”) (NASDAQ: EPOW) ประกาศว่าการก่อสร้างในโซน B ของโรงงานที่ Guizhou ได้แล้วเสร็จ โซน B ครอบคลุมพื้นที่ 128,000 ตารางเมตร กับอาคารโรงงานที่ยึดพื้นที่ 20,400 ตารางเมตร และอาคารสํานักงานที่ครอบคลุม 1,800 ตารางเมตร สิ่งอํานวยความสะดวกหลักในโซน B ได้แก่ โรงงานกลิ่นและบด และคลังสินค้าสําเร็จรูป

เพื่อเสริมความมุ่งมั่นในเรื่องความโปร่งใสและเปิดเผย Sunrise ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด 11 ตัวในมุมต่างๆ ทั้งโซน A และโซน B ของโรงงานของตน กล้องเหล่านี้ให้บริการสตรีมไลฟ์ 24/7 ของการดําเนินงานโรงงาน ซึ่งทําให้นักลงทุนและลูกค้าสามารถสังเกตการทํางานต่างๆ และผลิตภัณฑ์ที่กําลังผลิตได้ บริษัทเชื่อว่ามันเป็นบริษัทมหาชนรายแรกในโลกที่เสนอสตรีมไลฟ์ 24/7 ของกระบวนการผลิตสินค้าในเวลาจริง

นักลงทุนสามารถเข้าถึงสตรีมไลฟ์ได้โดยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ http://sunrisenewenergy.com/#/video และคลิกที่ปุ่ม “Our Factory; Live Stream” โดยการให้ระดับการเข้าถึงนี้ Sunrise มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นและโปร่งใสกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

“Sunrise ยังคงให้ความสําคัญกับความโปร่งใส เทคโนโลยีนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมของนักลงทุน” กล่าวโดยนาย Haiping Hu ประธานบริษัท Sunrise ที่ยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัทในเรื่องความโปร่งใสต่อนักลงทุน “เราเข้าใจว่านักลงทุนจากสหรัฐอาจรู้สึกจํากัดในการตรวจสอบบริษัทจีนอย่างละเอียดอย่างนั้นเองที่เราได้นําสตรีมในเวลาจริงมาใช้ เพื่อให้นักลงทุนสามารถสังเกตการทํางานและผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เรามีทัศนะเปิดกว้างและต้อนรับอย่างอบอุ่นต่อนักลงทุนและลูกค้าจากทั่วโลกเพื่อร่วมมือ”

รูป: สตรีมไลฟ์ของโรงงานของ Sunrise

เกี่ยวกับ Sunrise New Energy Co., Ltd

สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Zibo, Shandong Province, ประเทศจีน Sunrise New Energy Co., Ltd. ผ่านบริษัทร่วมทุนของตน เกี่ยวข้องกับการผลิตและจําหน่ายวัสดุแอโนดกราฟฟิตสําหรับแบตเตอรี่ไลเธียมไอออน บริษัทร่วมทุนของบริษัทกําลังก่อสร้างโรงงานขนาด 260,543 ตารางเมตรในมณฑล Guizhou, ประเทศจีน โรงงานนี้ใช้ไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานทดแทนที่มีราคาถูก ซึ่งช่วยให้ Sunrise New Energy เป็นผู้ผลิตวัสดุแอโนดกราฟฟิตที่มีต้นทุนต่ําและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย นาย Haiping Hu ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท เป็นผู้บุกเบิกหลักในอุตสาหกรรมวัสดุแอโนดกราฟฟิตในประเทศจีนตั้งแต่ปี 1999 ทีมผู้บริหารของบริษัทประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์หลายปีและมีประวัติความสําเร็จอันดีในอุตสาหกรรมวัสดุแอโนดกราฟฟิต นอกจากนี้บริษัทยังดําเนินแพลตฟอร์มแบ่งปันความรู้ในประเทศจีน สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sunrisenewenergy.com

บริษัทยังคงรักษาบัญชีทวิตเตอร์ (@sunrisenewener1) เพื่อที่จะทันสถานการณ์การพัฒนาล่าสุดขอ

Next Post

ประเทศสมาชิกเนโต้เรียกร้องโครงสร้างความมั่นคงใหม่ในยุโรป

นายกรัฐมนตรีฮังการีวิกตอร์ ออร์บันกล่าวว่า วิธีการของตะวันตกในการแก้ไขวิกฤตการณ์ยูเครนล้มเหลวและต้องมี “แผนบี” ฮังการีต้องการเห็นการสร้างโครงสร้างความมั่นคงใหม่ในยุโรปที่จะต้องพิจารณาถึงความสนใจทั้งของรัสเซียและยูเครน นายกรัฐมนตรีวิกตอร์ ออร์บันได้กล่าว ในการประชุมสุดยอดองค์การรัฐตุรกี ณ […]