NaaS มีรายได้เติบโต 132% YoY และเพิ่มปริมาณการชาร์จ 112% YoY ถึง 2,251 GWh ในครึ่งปีแรกของปี 2023

กรุงเทพฯ ประเทศไทย 8 ก.ย. 2566 – เมื่อวันที่ 8 กันยายน NaaS (NASDAQ: NAAS) บริษัทบริการชาร์จ EV บริษัทแรกของสหรัฐที่จดทะเบียนในประเทศจีน ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับไตรมาสที่สองและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รายได้เพิ่มขึ้น 121% จากปีก่อนหน้าเป็น 48.6 ล้านหยวน (6.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในไตรมาสที่สองของปี 2566 และเพิ่มขึ้น 132% จากปีก่อนหน้าเป็น 84.8 ล้านหยวน (11.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในครึ่งแรกของปี 2566

จํานวนคําสั่งซื้อที่ทํารายการผ่านเครือข่ายของ NaaS มีจํานวน 53.8 ล้านรายการในไตรมาสที่สองของปี 2566 และ 98.2 ล้านรายการในครึ่งแรกของปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้น 110% และ 110% จากปีก่อนหน้าตามลําดับ ปริมาณการชาร์จผ่านเครือข่ายของ NaaS มีจํานวน 1,228 GWh ในไตรมาสที่สองของปี 2566 และ 2,251 GWh ในครึ่งแรกของปี 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้น 112% และ 112% จากปีก่อนหน้าตามลําดับ

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 มีตู้ชาร์จมากกว่า 652,000 ตู้ในสถานีชาร์จมากกว่า 62,000 แห่งที่เชื่อมต่อและสามารถเข้าถึงได้บนเครือข่ายของ NaaS เพิ่มขึ้น 80% จาก 362,000 ตู้ และ 59% จาก 39,000 แห่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ตามลําดับ ขาดทุนสุทธิที่ไม่ใช่ IFRS ที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อนหน้าเป็น 108.0 ล้านหยวน (14.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในไตรมาสที่สองของปี 2566

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แนสแดกตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2565 NaaS เป็นบริษัทบริการชาร์จ EV บริษัทแรกของสหรัฐที่จดทะเบียนในประเทศจีน มีราคาหุ้นขึ้น 49.6% ตั้งแต่ต้นปี 2566 จนถึงปิดการซื้อขายเมื่อวันที่ 7 กันยายน Invesco WilderHill Clean Energy ETF ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Invesco Ltd. ยักษ์ใหญ่ด้านการจัดการสินทรัพย์ระดับโลก ถือหุ้น NaaS ในสัดส่วนที่สูง NaaS ได้รับเงินทุนหลายรอบ มีการระดมทุนรวมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน 91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีนักลงทุนที่มีชื่อเสียง เช่น ดร. เอเดรียน เฉิง เข้าร่วมด้วย

ในไตรมาสที่สอง รายได้ของ NaaS ร้อยละ 53.4 มาจากบริการออฟไลน์และนวัตกรรม โดยมีอัตราส่วนเกินกว่า 50% เป็นครั้งแรก ล่าสุด Nengcang Technology บริษัทในเครือของ NaaS ได้รับคําสั่งซื้อระบบกักเก็บพลังงานมูลค่า 204 ล้านหยวนผ่านข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับบริษัทต่างๆ หลายแห่ง เพื่อปรับปรุงโซลูชันรวมแสงอาทิตย์-กักเก็บพลังงาน-ชาร์จ

NaaS ยังได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ใน Fortune 500 เช่น Hyundai, PICC, CR เป็นต้น เพื่อขยายขอบเขตธุรกิจและช่วยสร้างระบบนิเวศในอุตสาหกรรมพลังงานใหม่ ความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จ รวมถึงการประยุกต์ใช้ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ของพลังงานใหม่

ในครึ่งแรกของปีนี้ NaaS ยังมีการเคลื่อนไหวอย่างแข็งขันในการวางแผนขยายธุรกิจไปทั่วโลก ก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน NaaS ประกาศว่าได้ทําข้อตกลงซื้อขายเบ็ดเสร็จเพื่อเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 89.99 ของ Sinopower HK ที่ออกและชําระแล้ว เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม NaaS เปิดเผยแผนที่จะเข้าซื้อ Charge Amps ผู้ให้บริการโซลูชันการชาร์จ EV ชั้นนําของสวีเดนเต็มรูปแบบด้วยมูลค่า 724 ล

Next Post

แอร์อินเดียเอ็กซ์เปรสเปิดเผยวิสัยทัศน์และจุดเด่นหลักที่จะนําทางสู่การเปิดตัวแบรนด์ที่กําลังจะมาถึง

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 8 กันยายน 2566 – Air India Express สายการบินที่ได้รับความนิยมของอินเดีย ได้เปิดเผยวิสัยทัศน์ใหม่สําหรับองค์กรที่จะรวมเข้ากับ AIX Connect ซึ่งปัจจุบันดําเนินการในชื่อ AirAsia India สายการบินยังได้วางแผนทางข้างหน้า สร้างบนพื้นฐานของเป้าหมายสําคัญที่บรรลุผลสําเร็จแล้วในฐ […]