Multi Ways Holdings ประกาศผลการดําเนินงานครึ่งปี 2023 ไม่ได้รับการตรวจสอบทางการเงิน และให้ข้อมูลการดําเนินงานของบริษัท

ประกาศขยายการดําเนินงานในอินโดนีเซีย

นิวยอร์ก, วันที่ 31 ตุลาคม 2566 — บริษัท Multi Ways Holdings Limited (“Multi Ways” หรือ “บริษัท”) (NYSE American: MWG) ซึ่งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่หลากหลายประเภทเพื่อจําหน่ายและให้เช่าในสิงคโปร์และภูมิภาคใกล้เคียง ประกาศผลการดําเนินงานทางการเงินครึ่งปีแรก 2566 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ และให้ข้อมูลการดําเนินงานของบริษัท

นายเจมส์ ลิม ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Multi Ways กล่าวว่า “ในครึ่งปีแรกของ 2566 เราได้รับมือกับสภาวะตลาดที่ยากลําบากจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น การแข่งขันที่รุนแรงขึ้น และความต้องการของผู้ซื้อที่เปลี่ยนแปลงไป ถึงแม้รายได้สุทธิจะลดลง แต่อัตรากําไรขั้นต้นก็สามารถปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น 29.8% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในด้านประสิทธิภาพการดําเนินงาน เรายังเห็นแนวโน้มของผู้ซื้อที่เลือกใช้บริการเช่าเพิ่มขึ้น ซึ่งรายได้จากการเช่าคิดเป็นสัดส่วน 14.7% ของรายได้รวมในครึ่งปีแรกของ 2566”

“มองข้างหน้าไปยังปี 2567 โครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานสําคัญหลายโครงการที่จะเริ่มก่อสร้างในปีหน้า ทําให้เรามั่นใจต่ออนาคตของธุรกิจของเรา รวมถึงโครงการสถานีรถไฟฟ้าข้ามเกาะเคลเมนตีและคิงอัลเบิร์ตพาร์กที่คาดว่าจะเริ่มในไตรมาสแรกของ 2567 และโครงการขยายสถานที่พักผ่อนมารีน่าเบย์แซนส์ที่คาดว่าจะเริ่มในเดือนเมษายน 2567”

“นอกจากนี้ สํานักงานสาขาใหม่ที่บาตัม ประเทศอินโดนีเซีย จะเป็นอีกช่องทางการขายที่แข็งแกร่งสําหรับเราในตลาดที่กําลังเติบโต”

“เรายังคงอุทิศให้กับการสร้างมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า และพนักงานของเรา และมั่นใจว่าเราสามารถรับมือกับความท้าทายและแสวงหาโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้” กล่าวสรุปนายลิม

สรุปผลการดําเนินงานทางการเงินครึ่งปีแรก 2566

  • สําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รายได้สุทธิลดลง 28.4% เป็น 14.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ 20.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 การลดลงของรายได้สุทธิเกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ เช่น
  • อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการเข้มงวดการให้สินเชื่อจากธนาคารต่อลูกค้า
  • การแข่งขันในการจัดหาอุปกรณ์ที่มีความต้องการสูงเนื่องจากปริมาณที่จํากัดทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น
  • ผู้ซื้อมีความระมัดระวังมากขึ้นและเลือกใช้บริการเช่า รายได้จากการเช่าเป็นสัดส่วน 14.7% ของรายได้รวมในครึ่งปีแรกของ 2566 เทียบกับ 10.3% ในครึ่งปีแรกของ 2565
  • กําไรขั้นต้นอยู่ที่ประมาณ 4.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตรากําไรขั้นต้น 29.8% สําหรับหกเดือนแรกของ 2566 เทียบกับกําไรขั้นต้น 5.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตรากําไรขั้นต้น 27.9% สําหรับหกเดือนแรกของ 2565
  • ขาดทุนสุทธิอยู่ที่ประมาณ 4.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับหกเดือนแรกของ 2566 เทียบกับกําไรสุทธิ 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับหกเดือนแรกของ 2565

สรุปกระแสเงินสด

  • เงินสดและเงินสดรวมเท่ากับประมาณ 5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วัน
Next Post

Mainz Biomed รายงานความสําเร็จจากแคมเปญการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ของพนักงานในความร่วมมือกับ Zöller-Kipper

เกือบครึ่งหนึ่งของพนักงานของ Zöller-Kipper GmbH ในเยอรมนีเข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองด้วย ColoAlert® ของ Mainz Biomed ซึ่งเป็นการตรวจคัดกรองมะเร็งลําไส้ใหญ่ที่สะดวกและทําได้ที่บ้าน BERKELEY, Calif. และ MAINZ, Germany, ต.ค. 31, 2566 – Mainz Biomed NV (NASDAQ: MYNZ) (“Mainz Biomed” หรื […]