Medigene นําเสนอข้อมูลใหม่สําหรับ MDG2011 ซึ่งเป็น TCR แรกในห้องปฏิบัติการ KRAS ที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสาธิตความสามารถของแพลตฟอร์ม E2E ที่เป็นของตนเองในการสร้างบริการ TCR-T บําบัดหลายชนิดที่มีประสิทธิภาพสูงต่อ mKRAS G12V A*11

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2523. Medigene AG (Medigene, บริษัท “) ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นการพัฒนาวิธีการรักษาด้วยเซลล์ T เพื่อต่อต้านมะเร็ง นําเสนอข้อมูลการทดลองก่อนการคลินิกของโปรแกรม MDG2011 ซึ่งเป็นตัวนําของ TCR ที่มีความสามารถเฉพาะเจาะจงต่อการกลายพันธุ์ของ KRAS (mKRAS) G12V ที่มี HLA A*11 ที่ประชุมสมาคมการรักษาด้วยระบบภูมิคุ้มกันมะเร็ง (SITC) ปี 2523 ที่ซานดิเอโก สหรัฐอเมริกา.

บทคัดย่อชื่อ “ห้องปฏิบัติการสร้าง TCR ที่มีความสามารถเฉพาะเจาะจงต่อการกลายพันธุ์ของ KRAS ที่เกี่ยวข้องกับ HLA หลายชนิด ร่วมกับตัวสร้างการกระตุ้น PD1-41BB เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ” สามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของ Medigene: https://medigene.com/science/abstracts/

“การพัฒนาที่เป็นเอกลักษณ์ของแพลตฟอร์มปลายทางของเรา (E2E Platform) ได้ช่วยให้เราสามารถสร้างตัวนําของโปรแกรม MDG2011 ได้ถึงสามตัวที่แข็งแกร่ง ซึ่งเราได้ให้ความสําคัญกับหนึ่งตัวที่เฉพาะเจาะจงต่อ mKRAS G12V-HLA-A*11 ซึ่งยืนยันความสามารถของเราในการระบุ TCR ที่มีความสามารถเฉพาะเจาะจงไม่เพียงแต่กับแอนติเจนของเซลล์มะเร็งเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการกลายพันธุ์ด้วย ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ถูกต้องสําหรับการรักษาผู้ป่วยมะเร็งโดยทั่วไป” ดร. เซลวิน โฮ ซีอีโอของ Medigene กล่าว

งานวิจัยก่อนการคลินิกแสดงให้เห็นว่า โดยใช้วิธีการสูงความเร็ว บริษัทสามารถสร้าง TCR ที่มีความสามารถเฉพาะเจาะจงต่อการกลายพันธุ์ mKRAS G12V ที่นําเสนอโดย HLA-A*11 หลายชนิดผ่านการใช้แพลตฟอร์ม E2E ที่เป็นเอกลักษณ์ และแสดงคุณสมบัติทางชีวภาพเบื้องต้นของตัวนําของ TCR หลายตัวในการรวมกับ PD1-41BB-CSP ด้านความเฉพาะเจาะจง ความไว และความปลอดภัย (3S).

แสดงให้เห็นถึงการแสดงออกร่วมกันอย่างเหมาะสมของ TCR จําลอง (rTCRs) และ PD1-41BB CSP สําหรับสามตัวนําของ TCR ที่เลือกมา ทั้งสามตัวนําแสดงความเฉพาะเจาะจงอย่างดีต่อเป้าหมาย mKRAS G12V โดยปล่อย interferon-gamma (IFNγ) เมื่อถูกกระตุ้นเฉพาะกับเป้าหมาย mKRAS G12V แต่ไม่ปล่อย IFNγ เมื่อถูกกระตุ้นกับ KRAS ปกติ นอกจากนี้แต่ละตัวนํายังแสดงรูปแบบการรับรู้พันธุกรรมที่เฉพาะเจาะจงของพันธุกรรม G12V ที่นําเสนอโดย HLA-A*11 ชนิดต่างๆ

ทั้งสามตัวนําแสดงความไวสูงต่อปริมาณต่ําของพันธุกรรม G12V ที่นําเสนอโดยเซลล์นําเสนอพันธุกรรมที่ถูกฉีดด้วยปริมาณต่างๆของพันธุกรรม G12V

พบว่ามีการปล่อย IFNγ สูงขึ้นหลังการกระตุ้นเซลล์ T ที่แสดง TCR กับเซลล์มะเร็งที่แสดงระดับต่ําของแอนติเจน mKRAS และความเจริญของเซลล์มะเร็งถูกจํากัดในเซลล์มะเร็งที่มี mKRAS G12V จากต้นกําเนิดต่างๆหลังการได้รับการรักษาด้วยเซลล์ T ที่แสดงทั้ง TCR และ PD1-41BB CSP สําหรับทั้งสามตัวนํา TCR ผลนี้จํากัดอยู่เฉพาะในเซลล์มะเร็งที่มี mKRAS G12V เท่านั้น เนื่องจากเซลล์มะเร็งที่มี KRAS ปกติไม่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ยังพบว่าการฆ่าเซลล์ที่ยั่งยืนและเพิ่มขึ้นต่อก้อนเซลล์มะเร็ง 3 มิติกับตัวนําของ TCR ที่เลือกมา ซึ่งแสดงถึงความสามารถในการฆ่าเซลล์มะเร็งที่เฉพาะ

Next Post

Wingmate ปล่อย CRM ง่ายสําหรับธุรกิจบริการ

เซนต์เฮเลนา, เซนต์เฮเลนา พฤศจิกายน 4, 2566  – Wingmate, ผู้นําด้านการให้บริการโซลูชัน CRM ง่ายๆ ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชัน CRM ที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจบริการโดยเฉพาะ Wingmate CRM เป็น CRM ที่ง่าย มีประสิทธิภาพ และมีการจูงใจผู้ใช้งานเพื่อช่วยธุรกิจขนาดเล็กและขนาดใหญ่ปิดการขายได้มากขึ้นและขยายฐานลูก […]