KE Holdings Inc. ประกาศผลประกอบการรายไตรมาสที่ 2 ปี 2566 ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ ขยายและขยายโครงการซื้อหุ้นคืน และเงินปันผลพิเศษ

กรุงเทพฯ, 31 ส.ค. 2566 – KE Holdings Inc. (“Beike” หรือ “บริษัท”) (NYSE: BEKE และ HKEX: 2423) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ชั้นนําสําหรับธุรกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัย ได้ประกาศผลประกอบการทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 การเพิ่มขนาดและขยายโครงการซื้อหุ้นคืน และเงินปันผลพิเศษในวันนี้

ผลประกอบการทางธุรกิจและการเงินที่โดดเด่นสําหรับไตรมาสที่สองของปี 2566

  • มูลค่าธุรกรรมรวม (GTV)1 อยู่ที่ 780.6 พันล้านหยวน (107.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 22.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน GTV ของธุรกรรมบ้านมือสอง อยู่ที่ 456.5 พันล้านหยวน (63.0 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 16.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน GTV ของธุรกรรมบ้านใหม่ อยู่ที่ 295.0 พันล้านหยวน (40.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 32.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน GTV ของการตกแต่งและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์บ้าน อยู่ที่ 3.4 พันล้านหยวน (0.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เมื่อเทียบกับ 1.3 พันล้านหยวนในช่วงเดียวกันของปี 2022 GTV ของบริการอุบัติใหม่และอื่นๆ อยู่ที่ 25.6 พันล้านหยวน (3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 16.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • รายได้สุทธิ อยู่ที่ 19.5 พันล้านหยวน (2.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้น 41.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • กําไรสุทธิ อยู่ที่ 1,300 ล้านหยวน (179 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) กําไรสุทธิปรับปรุงแล้ว2 อยู่ที่ 2,364 ล้านหยวน (326 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)
  • จํานวนสาขา อยู่ที่ 43,000 สาขา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คงที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จํานวนสาขาที่มีกิจกรรม3 อยู่ที่ 41,076 สาขา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 คงที่เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • จํานวนตัวแทน อยู่ที่ 435,813 ราย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพิ่มขึ้น 5.0% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จํานวนตัวแทนที่มีกิจกรรม4 อยู่ที่ 409,054 ราย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 เพิ่มขึ้น 7.6% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน
  • ผู้ใช้งานรายเดือนบนมือถือ (MAU)5 เฉลี่ยอยู่ที่ 48.0 ล้านรายในไตรมาสที่สองของปี 2566 เมื่อเทียบกับ 43.0 ล้านรายในช่วงเดียวกันของปี 2565

นายสแตนลีย์ หย่งตง เป็ง ประธานคณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Beike กล่าวว่า “ด้วยการฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยของจีน ในครึ่งแรกของปี 2566 ผลประกอบการและผลการเงินของเรามีการปรับตัวที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ผลประกอบการของเราได้รับแรงหนุนจากการให้ความสําคัญกับการรักษาผู้ให้บริการไว้ในช่วงการแก้ไขตลาด การลดต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และความสามารถของเราในการเพิ่มประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร ในขณะเดียวกัน เราได้ขยายธุรกิจใหม่ๆ ของเราอย่างรวดเร็ว ทําให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ ขนาด และผลประกอบการทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสําคัญในบริการตกแต่งและติดตั้งเฟอร์

Next Post

Kompyte ของ Semrush ร่วมมือกับ IcebergIQ เพื่อปฏิวัติข่าวกรองการแข่งขัน

บอสตัน, แมสซาชูเซตส์ 31 ส.ค. 2023 – Kompyte โดย Semrush ซึ่งเป็นโซลูชันข่าวกรองการแข่งขันที่นวัตกรรม และ IcebergIQ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการชนะ/แพ้/สูญเสีย ประกาศความร่วมมือใหม่เพื่อทําให้การนําเสนอการขายมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร Kompyte นําเสนอสถิติการชนะ/แพ้ในฐานะส่วนเสริมกั […]