KE Holdings Inc. จะรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2566 เวลาเที่ยงคืนตะวันออก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566

บริษัท KE Holdings Inc. (“Beike” หรือ “บริษัท”) (ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก: BEKE; ตลาดหลักทรัพย์ฮ่องก้อง: 2423) แพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ชั้นนําสําหรับการทํารายการและบริการที่อยู่อาศัย ประกาศวันนี้ว่าจะเปิดเผยผลการดําเนินงานที่ไม่ได้ตรวจสอบของไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ก่อนเปิดตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566.

คณะกรรมการบริหารของบริษัทจะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานเวลา 07.00 น. ตามเวลาตะวันออกของสหรัฐอเมริกา ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 (เวลา 20.00 น. ตามเวลากรุงเทพฯ ในวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566).

สําหรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านสายโทรศัพท์ กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 นาทีก่อนเริ่มการประชุม เพื่อรับหมายเลขสายโทรศัพท์ รหัสผ่าน และรหัสผ่านเข้าระบบส่วนตัว

ลงทะเบียนออนไลน์:

สายภาษาอังกฤษ:
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10034424-6dgyf8.html

สายภาษาจีนพร้อมบริการประสานงานภาษา (โหมดฟังเท่านั้น):
https://s1.c-conf.com/diamondpass/10034531-nfg7dv.html

สามารถฟังการประชุมซ้ําได้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยโทรติดต่อตามหมายเลขดังต่อไปนี้

สหรัฐอเมริกา: +1-855-883-1031
จีนแผ่นดินใหญ่: 400-1209-216
ฮ่องก้อง, จีน: 800-930-639
นานาชาติ: +61-7-3107-6325
รหัส PIN สําหรับสายภาษาอังกฤษ: 10034424
รหัส PIN สําหรับสายภาษาจีนพร้อมบริการประสานงานภาษา: 10034531

ยังสามารถรับชมการถ่ายทอดสดและบันทึกการประชุมได้ที่เว็บไซต์สําหรับนักลงทุนของบริษัทที่ https://investors.ke.com

เกี่ยวกับ KE Holdings Inc.

KE Holdings Inc. เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์ชั้นนําสําหรับการทํารายการและบริการที่อยู่อาศัย บริษัทเป็นผู้นําในการสร้างโครงสร้างและมาตรฐานเพื่อปฏิรูปวิธีการที่ผู้ให้บริการและลูกค้าสามารถดําเนินการทํารายการและบริการที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพในจีน ซึ่งรวมถึงการขายบ้านเดิมและบ้านใหม่ การเช่าบ้าน การปรับปรุงและเฟอร์นิเจอร์บ้าน และบริการอื่นๆ บริษัทเป็นเจ้าของและดําเนินการ Lianjia ซึ่งเป็นแบรนด์สํานักงานมัดจําชั้นนําในจีน และเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญของแพลตฟอร์ม Beike ของบริษัท

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม: https://investors.ke.com

สําห

Next Post

FLJ Group Limited ประกาศการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วน ADS

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 27 ตุลาคม 2566 – FLJ Group Limited (NASDAQ: FLJ) (“บริษัท”) ผู้นําด้านเทคโนโลยีในการให้เช่าอพาร์ทเมนต์ระยะยาวในประเทศจีน ได้ประกาศว่าสัดส่วนของหุ้นสามัญชนิด A (Class A ordinary shares) ที่แทนด้วยหลักทรัพย์แทนหุ้น (American depositary shares: ADSs) ได้ถูก […]