Kaixin Auto Holdings ประกาศการรวมหุ้น

กรุงเทพฯ, 14 ก.ย. 2566 – Kaixin Auto Holdings (“Kaixin” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: KXIN) ประกาศในวันนี้ว่าจะทําการรวมหุ้นสามัญของบริษัทในอัตราส่วน 1 ต่อ 15 มีผลบังคับใช้เมื่อเวลา 17.00 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา วันที่ 14 กันยายน 2565 ( “การรวมหุ้น”) คาดว่าหุ้นสามัญของบริษัทจะเริ่มซื้อขายในฐานะหลังการรวมหุ้นในการเปิดตลาดซื้อขายในวันที่ 15 กันยายน 2565 เมื่อตลาดเปิดทําการในวันที่ 15 กันยายน 2565 หุ้นสามัญของบริษัทจะยังคงซื้อขายใน The Nasdaq Capital Market ภายใต้สัญลักษณ์ “KXIN” พร้อมรหัส CUSIP ใหม่ G5223X142

จากการรวมหุ้น ทุกๆ 15 หุ้นสามัญของบริษัทจะถูกรวมเป็นหุ้นสามัญ 1 หุ้นโดยอัตโนมัติ ใบสําคัญแสดงสิทธิและสิทธิอื่นๆ ที่ยังไม่ได้ใช้จะถูกปรับลดลงให้สัมพันธ์กับการรวมหุ้น จะไม่มีการออกหุ้นส่วน ในการรวมหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับสิทธิในหุ้นส่วนจากการรวมหุ้น จํานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับจะถูกปัดขึ้นเป็น 1 หุ้นสามัญแทนหุ้นส่วนที่จะเกิดขึ้นจากการรวมหุ้น ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัทหลักทรัพย์ไม่จําเป็นต้องดําเนินการใดๆ เนื่องจากผลของการรวมหุ้นจะถูกสะท้อนโดยอัตโนมัติในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ของพวกเขา

เกี่ยวกับ Kaixin Auto Holdings

Kaixin Auto Holdings เป็นหนึ่งในเครือข่ายตัวแทนจําหน่ายรถยนต์มือสองระดับพรีเมียมและการขายรถใหม่ในประเทศจีน ด้วยการสนับสนุนจากการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์มือสองในประเทศจีนและการใช้รูปแบบธุรกิจไฮบริดของตนเองที่มีทั้งการเปิดให้บริการออนไลน์และออฟไลน์ Kaixin กําลังอยู่ในระหว่างการเปลี่ยนผ่านจากเครือข่ายตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไปสู่การเป็นผู้เล่นสําคัญรายหนึ่งในตลาดยานยนต์ไฟฟ้าของจีน

การแถลงข้อความปลอดภัย

การประกาศนี้อาจมีการแถลงข้อความคาดการณ์ไปในอนาคต ข้อความเหล่านี้ทําขึ้นภายใต้บทบัญญัติ “ท่าเรือปลอดภัย” ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกาเอกชนปี 2538 ข้อความคาดการณ์ไปในอนาคตเหล่านี้สามารถระบุได้จากศัพท์ดังต่อไปนี้ “จะ” “คาดหวัง” “คาดการณ์” “ในอนาคต” “ตั้งใจ” “แผน” “เชื่อ” “ประมาณการ” และคําที่คล้ายคลึงกัน นอกเหนือจากสิ่งอื่นๆ แล้ว มุมมองทางธุรกิจสําหรับปี 2564 และคําอธิบายจากผู้บริหารในการประกาศนี้ รวมถึงแผนกลยุทธ์และการดําเนินงานของ Kaixin มีข้อความคาดการณ์ไปในอนาคต Kaixin อาจทําการแถลงข้อความคาดการณ์ไปในอนาคตเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาในเอกสารยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา (“SEC”) รายงานประจําปีถึงผู้ถือหุ้น การแถลงข่าว และสื่อลายลักษณ์อักษรอื่นๆ รวมถึงการแถลงด้วยวาจาของเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทให้กับบุคคลที่สาม ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและความคาดหวังของ Kaixin เป็นการแถลงข้อความคาดการณ์ไปในอนาคต ข้อความคาดการณ์ไปในอนาคตมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยตรง ปัจจัยหลายประการสามารถทําให้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ

Next Post

ฉลอง 40 ปีแห่งความเป็นเลิศ: Camel Glass เปิดตัวห้องแสดงสินค้าสถาปัตยกรรมระดับสุดยอด

งานเปิดตัว วาเดบริดจ์ คอร์นวอลล์ วาเดบริดจ์, คอร์นวอลล์ 14 ก.ย. 2023 – Camel Glass & Joinery จะเปิดตัวห้องแสดงสินค้าใหม่ในวันที่ 6 ตุลาคม 2023 การเปิดตัวครั้งนี้จะตรงกับปีที่ 40 ที่บริษัทดําเนินกิจการ ซึ่งเป็นก้าวสําคัญของ Camel Glass & Joinery ในการมอบประสบการณ์การซื้อขายครบวงจรให้กับ […]