iQIYI จะรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามปี 2566 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ, ตุลาคม 25, 2563 – iQIYI, Inc. (NASDAQ: IQ) (“iQIYI” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการชั้นนําด้านวิดีโอบันเทิงออนไลน์ในประเทศจีน ได้ประกาศว่าจะเปิดเผยผลการดําเนินงานไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ก่อนเปิดตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกา ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563.

คณะผู้บริหารของ iQIYI จะจัดการประชุมรายงานผลการดําเนินงานเวลา 06.30 น. ตามเวลามาตรฐานตะวันออกของสหรัฐอเมริกา (เวลา 19.30 น. ตามเวลากรุงเทพฯ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563)

กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการประชุมผ่านลิงก์ด้านล่าง หลังจากลงทะเบียนคุณจะได้รับข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่าน และรหัสผ่านเข้าระบบโดยอัตโนมัติผ่านการแจ้งเตือนปฏิทิน

ลงทะเบียน: https://s1.c-conf.com/diamondpass/10034674-abdow7.html

จะนําคุณไปยังหน้าลงทะเบียน “iQIYI การประชุมรายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่สาม ปี 2563” เพื่อกรอกข้อมูลสําหรับการลงทะเบียน

ในช่วง 10 นาทีก่อนเริ่มการประชุม คุณสามารถใช้ข้อมูลเข้าระบบ (เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่าน และรหัสผ่านเข้าระบบโดยอัตโนมัติ) ที่ได้รับจากการลงทะเบียนล่วงหน้า

การบันทึกเสียงการประชุมจะสามารถใช้ได้หลังจบการประชุมจนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563

เบอร์โทรศัพท์สําหรับบันทึกเสียงมีดังนี้:

สายต่างประเทศ +1 855 883 1031
รหัสผ่าน: 10034674

การถ่ายทอดสดและบันทึกการประชุมจะสามารถเข้าถึงได้ที่ http://ir.iqiyi.com/

เกี่ยวกับ iQIYI, Inc.

iQIYI, Inc. เป็นผู้ให้บริการชั้นนําด้านวิดีโอบันเทิงออนไลน์ในประเทศจีน มีความสามารถในการผสมผสานความสามารถของนักสร้างสรรค์กับเทคโนโลยี เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง และผลิตเนื้อหาที่มีคุณภาพ ครอบคลุมหลากหลายรูปแบบ บริษัทเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ข้อมูลขนาดใหญ่ และเทคโนโลยีของตนเอง มีผู้ติดตามรายวันมากกว่า 100 ล้านคน และมีแบบแผนการทํารายได้ที่หลากหลายรวมถึงบริการสมาชิก การโฆษณาออนไลน์ การจัดจําหน่ายเนื้อหา วิดีโอเกมออนไลน์ ลิขสิทธิ์ และอื่นๆ

ติดต่อ:

ฝ่ายสัมพันธ์ลงทุน
iQIYI, Inc.
ir@qiyi.com

Next Post

Mitsubishi Motors to Invest in Ampere, Renault Group's New EV & Software Company

TOKYO, Oct 25, 2023 – (JCN Newswire via SeaPRwire.com) – Mitsubishi Motors Corporation (hereafter, Mitsubishi Motors) announced today its investment in Ampere, an EV and software company to be established by the Renault Group.  For Mitsubishi Motors, the investment comes as an ambitious […]