AGBA กลุ่มอัพเดทการคาดการณ์ทางการเงิน แสดงให้เห็นถึงการเร่งรัดไปสู่ความสามารถในการทํากําไรภายในเดือน

ฮ่องกง, 30 ส.ค. 2566 – NASDAQ-listed, AGBA Group Holding Limited (“AGBA”, “กลุ่ม”) ซึ่งเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทางการเงินแบบครบวงจรชั้นนําในฮ่องกง ได้เปิดเผยการปรับปรุงการคาดการณ์ทางการเงินล่าสุด

การคาดการณ์ทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่นี้ คํานึงถึงปัจจัยภายนอก เช่น การชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อแนวโน้มการเติบโตของฮ่องกง ตลอดจนการดําเนินการบริหารเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนรายได้ให้เติบโต และปรับปรุงประสิทธิภาพแพลตฟอร์มผ่านการตัดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบอย่างมีนัยสําคัญ

จากภาวะเศรษฐกิจโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทาย AGBA Group ได้ประเมินสถานการณ์เชิงรุก เพื่อประกันความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว กลุ่มตระหนักดีถึงความจําเป็นในการเดินหน้าท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และได้ปรับการคาดการณ์ทางการเงินซึ่งเผยแพร่เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

การคาดการณ์ทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่นี้ สะท้อนถึงการดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมของผู้บริหารที่มุ่งเน้นการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับการสร้างขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง AGBA Group มุ่งมั่นที่จะรักษาแนวโน้มการเติบโตของรายได้ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่ช่องทางการจัดจําหน่ายหลัก การใช้ประโยชน์จากจุดแข็ง และการใช้โอกาสที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกัน กลุ่มได้ดําเนินมาตรการตัดค่าใช้จ่ายวัตถุดิบอย่างมีนัยสําคัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มและรักษาความสามารถในการทํากําไรอย่างยั่งยืน

Wing-Fai Ng ประธานกลุ่ม AGBA Group Holding Limited กล่าวว่า “เรายังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียของเรา แม้กระทั่งท่ามกลางความไม่แน่นอนภายนอก” เขากล่าวเสริม “ผ่านการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งลดผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและการปรับปรุงการดําเนินงานของเรา เรามีความมั่นใจว่าจะสามารถบรรลุอัตรากําไรที่ดีขึ้นและเร่งรัดการเดินทางสู่จุดคุ้มทุนของเรา”

จากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค ทําให้เราปรับลดการคาดการณ์ทางการเงิน แต่คาดว่าจะมีผลขาดทุนน้อยลงในปีงบประมาณ 2566 เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ มาตรการเชิงกลยุทธ์ที่ทีมผู้บริหารดําเนินการ คาดว่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดี ทําให้กลุ่มสามารถทํากําไรได้เร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้

AGBA Group ยังคงมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ที่จะสร้างนวัตกรรม ความพึงพอใจของลูกค้า และการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยการปรับตัวให้เข้ากับพลวัตของตลาดและการนํามาตรการที่มุ่งเป้ามาใช้ กลุ่มมีความพร้อมอย่างดีที่จะเอาชนะความท้าทายและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

สําหรับการทบทวนบริษัทที่เปรียบเทียบกันได้และการนําเสนอล่าสุด โปรดอ้างอิงส่วนการเปิดเผยข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราที่ www.agba.com/ir

# # #

ข้อความปลอดภัย

ข่าวประชาส

Next Post

บริษัท Skillful Craftsman Education Technology Limited ประกาศข้อตกลงความร่วมมือในการฝึกอบรมพยาบาลต่างชาติเพื่อตอบสนองความต้องการพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตในสิงคโปร์

วุกซี ประเทศจีน 30 สิงหาคม 2566 – Skillful Craftsman Education Technology Limited (“บริษัท” หรือ “Skillful Craftsman”) (NASDAQ: EDTK) บริษัทเทคโนโลยีการศึกษาชั้นนําที่ให้บริการการเรียนรู้ออนไลน์แบบโต้ตอบ มีความยินดีที่จะประกาศข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัทย่อยในสิงคโปร […]