Adagene รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินระยะหกเดือนสําหรับปี 2566 และให้ข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกับบริษัท

– ผู้นําด้านยาต้าน CTLA-4 ที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มดัชนีการรักษาให้ดีขึ้นกว่า 30 เท่า เพื่อรักษากลุ่มผู้ป่วยที่การทําลาย Treg โดย CTLA-4 มีความจําเป็นต่อประสิทธิภาพ –

– สังเกตเห็นสัญญาณประสิทธิภาพที่ดีในการศึกษาแบบกลุ่มเดียว phase 2 ในผู้ป่วย MSS CRC สําหรับ SAFEbody® ADG126 ร่วมกับ pembrolizumab ในขนาดยา 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 3 สัปดาห์ –

– กําลังดําเนินการต่อในกลุ่ม MSS CRC อีก 10 รายด้วยขนาดยาทุก 3 สัปดาห์สําหรับ SAFEbody ADG126 ร่วมกับ pembrolizumab ตามการออกแบบทางสถิติแบบ two-stage ของ Simon –

– Roche เริ่มการศึกษาแบบสุ่ม phase 1b/2 ด้วย SAFEbody ADG126 ในการรวมกัน 3 ตัวยาแบบใหม่
สําหรับมะเร็งตับเซลล์ตับระยะแรก –

– เงินสดคงเหลือ 128.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ สนับสนุนการดําเนินงานจนถึงปลายปี 2568 –

ซานดิเอโกและซูโจว ประเทศจีน, 31 ส.ค. 2566 – Adagene Inc. (“Adagene”) (Nasdaq: ADAG) บริษัทแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยคลินิก ซึ่งกําลังปฏิวัติการค้นพบและการพัฒนายาบําบัดด้วยการใช้แอนติบอดีใหม่ ๆ วันนี้รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินสําหรับหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 และการปรับปรุงองค์กร

“โปรแกรมการรักษาด้วย CTLA-4 ของเราแสดงให้เห็นว่าดัชนีการรักษาที่ดีขึ้นสามารถปลดล็อกศักยภาพทางคลินิกของการรักษาด้วย CTLA-4 ได้ ด้วยรูปแบบการให้ยาที่เหมาะสม เป็นหลักร่วมกับ PD-1 และอื่น ๆ” Peter Luo, Ph.D. ประธาน, CEO และประธานแผนก R&D ของ Adagene กล่าว “เราได้สังเกตเห็นการตอบสนองทางคลินิกที่น่าประทับใจในการทดลองกลุ่มผสมเบื้องต้นสําหรับ ADG126 ร่วมกับการรักษาด้วย PD-1 ในผู้ป่วยที่การทําลาย Treg โดย CTLA-4 มีความจําเป็นต่อประสิทธิภาพ รวมถึงมะเร็งเย็น เช่น MSS CRC มะเร็งอุ่นที่แสดงออก PD-L1 ต่ํา และดื้อต่อ PD-1 โดยเอื้อให้เราสามารถให้ยาในขนาดสูง บ่อยครั้ง และซ้ํา ๆ ได้”

เขากล่าวต่อ “โปรไฟล์ด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพนี้ทําให้เราสามารถประเมิน ADG126 ร่วมกับ pembrolizumab ในกลุ่มผู้ป่วยโรคเดียวกันเป็นครั้งแรกในผู้ป่วย MSS CRC ระยะลุกลาม/แพร่กระจาย ตามการออกแบบทางสถิติแบบ two-stage ของ Simon สําหรับการศึกษาแบบกลุ่มเดียว phase 2 เราตื่นเต้นมากที่สังเกตเห็นสัญญาณประสิทธิภาพที่ดีในระยะแรก และเรากําลังรับสมัครผู้ป่วยในระยะที่สองด้วยขนาดยา ADG126 10 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 3 สัปดาห์ เรามีความหวังว่าจะสามารถขยายขอบเขตของการรักษาด้วย CTLA-4 เพื่อปรับปรุงการดูแลรักษามะเร็ง”

ข้อมูลเด่นยาต้าน CTLA-4

  • ข้อมูล phase 1b/2 สําหรับ ADG116 ยาต้าน CTLA-4 NEObodyTM ที่เป้าหมาย epitope ใหม่ แสดงโปรไฟล์ความปลอดภัยที่ดีและการตอบสนองทางคลินิก ทั้งใช้เป็นยาเดี่ยวและร่วมกับยาต้าน PD-1:
    • ADG116 ใช้เป็นยาเดี่ยวแสดงโปรไฟล์ความปลอดภัยที่ดีในขนาดยาถึง 15 มิลลิกรัม/กิโลกรัม (N=59)
    • ในผู้ป่วยที่ได้รับการรักษามาก่อนหลายสายยา ทั่วมะเร็ง ADG116 ใช้เป็นยาเดี่ยวมีอัตราการตอบสนองโดยรวม (ORR) 13% (3/23 ที่ประเมินได้) รวมถึงการตอบสนองบางส่วนที่ยืนยันแล้ว (PR) ในมะเร็งเซลล์ไต (RCC) และมะเร็งปากมดลูก MSI-H ตลอดจน PR เริ่มต้นในโรคซาร์โคมาของ Kaposi
    • ADG116 (3 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ทุก 6 สัปดาห์) ร่วมกับการรักษาด้วยยาต้าน PD-1 (N=22) แสดงโปรไฟล์ความปลอดภ
Next Post

Mazda Production and Sales Results for July 2023

TOKYO, Aug 31, 2023 – (JCN Newswire via SEAPRWire.com) – Mazda Motor Corporation’s production and sales results for July 2023 are summarized below. I. Production 1. Domestic Production Mazda’s domestic production volume in July 2023 increased 3.2% year on year due to increase […]