กลุ่มโกลบอล โมฟี เมตาเวิร์ส ลิมิเต็ด ประกาศการใช้สิทธิ์ของผู้จัดจําหน่ายเกินกว่าจํานวนที่กําหนด

กรุงเทพฯ, ไทย, 8 พ.ย. 2566 – Global Mofy Metaverse Limited (“บริษัท” หรือ “Global Mofy Metaverse”) (NASDAQ: GMM) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหาอย่างเสมือนจริง การตลาดดิจิทัล และการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส ได้ประกาศว่า Prime Number Capital LLC ซึ่งเป็นผู้จัดจําหน่ายในการเสนอขายหุ้นตราแรก (“IPO”) ของบริษัท ได้ใช้สิทธิ์ในการซื้อหุ้นเพิ่มเติมเพื่อครอบคลุมการขายหุ้นเกินปริมาณ เพื่อซื้อหุ้นปกติเพิ่มเติม 40,000 หุ้น ด้วยราคา IPO ต่อหุ้นที่ 5.00 เหรียญสหรัฐ ดังนั้น บริษัทจึงได้รับเงินทุนสุทธิเพิ่มเติม 200,000 เหรียญสหรัฐ นอกเหนือจากเงินทุนสุทธิที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้จาก IPO ประมาณ 6,000,000 เหรียญสหรัฐ ก่อนหักค่าตอบแทนแก่ผู้จัดจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขาย

Prime Number Capital, LLC เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหลักสําหรับการเสนอขาย Ortoli Rosenstadt LLP เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ สําหรับบริษัท และ Hunter Taubman Fischer & Li LLC เป็นที่ปรึกษากฎหมายของสหรัฐฯ สําหรับ Prime Number Capital, LLC ในการเสนอขาย

บริษัทได้ยื่นแบบฟอร์ม F-1 (เลขที่ 333-268553) ต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) เกี่ยวกับการเสนอขาย และได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้โดย SEC เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 การเสนอขายจะดําเนินการโดยใช้เอกสารประกาศขายหลักเท่านั้น ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกาศขายฉบับสมบูรณ์ได้จาก Prime Number Capital, LLC ผ่านอีเมลที่ info@pncps.com หรือส่งจดหมายมายังที่อยู่ 12 E 49th St, Floor 27, New York, NY10017 นอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศขายฉบับสมบูรณ์ได้จากเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov

ก่อนลงทุน ผู้สนใจควรอ่านเอกสารประกาศขายและเอกสารอื่นๆ ที่บริษัทได้ยื่นต่อ SEC เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัทและการเสนอขาย ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ได้เป็นการเสนอขายหรือชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าว และไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอํานาจศาลใด ๆ ก่อนที่จะมีการลงทะเบียนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอํานาจศาลนั้น ๆ

เกี่ยวกับ Global Mofy Metaverse Limited

Global Mofy Metaverse Limited มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่กรุงปักกิ่ง เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเนื้อหาอย่างเสมือนจริง การตลาดดิจิทัล และการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลสําหรับอุตสาหกรรมเมตาเวิร์ส โดยใช้เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์ม “Mofy Lab” ซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีการสร้างสามมิติขั้นสูง และเทคโนโลยีปฏิสัมพันธ์ปัญญาประดิษฐ์ บริษัทสามารถสร้างเวอร์ชันเสมือนจริงของวัตถุต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง เช่น ตัวละคร วัตถุ และฉากต่างๆ เพื่อใช้ในแอปพลิเคชันต่างๆ เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ ความเป็นจริงเสมือนจริง แอนิเมชัน โฆษณา และเกม Global Mofy Metaverse เป็นหนึ่งในธนาคารสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในจีน ซึ่งประกอบด้วยสินทรัพย์ดิจิทัลสามมิติความละเอียดสูงมากกว่า 7,000 รายการ ด้วยเทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มที่แข็งแกร่งและประสบการณ์ในอุตสาหกรรม ทําให้ Global Mofy Metaverse สามารถดึงดูดลูกค้าชั้นนําและสร้างรายได้ซ้ําอย่างต่อเนื่อง บริษัทดําเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มธุรกิจหลักคือ (i) บร

Next Post

รัฐสภาเม็กซิโกได้ยินหลักฐานของ 'สิ่งมีชีวิตนอกโลก' ระหว่างการประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับยูโฟ

“มือสามนิ้วมัมมี่” ที่เคยแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูนั้น “แท้จริง” นักวิทยาศาสตร์กล่าว นักวิทยาศาสตร์ได้บอกกับรัฐสภาเม็กซิโกว่าการวิเคราะห์ซากมัมมี่ที่อ้างว่าเป็นหลักฐานของสิ่งมีชีวิตนอกโลกแสดงให้เห็นว่ามันแท้จริง แต่ผู้เชี่ยวชาญปฏิเสธที่จะบอกว่าเชื่อว่าตัวอย่างที่นําเสนอต่อรัฐสภาในเดือนกันยายนนั้นมีต้นกํา […]