Xcyte Digital Corp. ลงนามความตกลงเพื่อซื้อสินทรัพย์ของ Webinar.net

Xcyte Digital Corp.
  • ทรัพย์สินของ Webinar.net ที่จะถูกซื้อมีรายได้ประจําปี 2.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ EBITDA 0.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับสิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2523 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)1
  • รายได้ประจําปีของ Xcyte หลังการซื้อกิจการและก่อนการประคองค่าใช้จ่ายที่ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขาดทุน EBITDA 0.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สําหรับสิ้นปีบัญชี 31 ธันวาคม 2523 (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)2
  • การซื้อกิจการจะได้รับทุนจากหุ้น สิทธิการซื้อหุ้น และหนี้สิน

(SeaPRwire) –   ไม่สามารถเผยแพร่หรือจําหน่ายในสหรัฐอเมริกา

โพมเพาโนบีช รัฐฟลอริดา/1 พฤษภาคม 2524 / () (“Xcyte”, “บริษัท” หรือ “บริษัทผู้เป็นเจ้าของ”) ซึ่งเป็นผู้รวบรวมและพัฒนาเทคโนโลยีการจัดงานออนไลน์แบบสามมิติ โดยให้บริการสมาชิกรายเดือนที่มีคุณค่า ใช้จ่ายต่ํา และสามารถใช้งานบนหลายแพลตฟอร์ม เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานออนไลน์แบบเสมือนจริงและแบบผสมผสาน รวมถึงให้บริการจัดการงานจริงและงานผสมผสาน ประกาศว่ามีการลงนามในข้อตกลงซื้อทรัพย์สินของ Webinar.net Incorporated (“Webinar” หรือ “ผู้ขาย”) ตามข้อตกลงดังกล่าว บริษัทย่อยที่เป็นของบริษัทเอง (“ผู้ซื้อ”) จะซื้อทรัพย์สินทั้งหมดของ Webinar ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในรัฐเดลาแวร์ (การซื้อขายนี้) ได้แก่ เทคโนโลยีและทรัพย์สินที่สร้างรายได้ของ Webinar

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

การชําระค่าซื้อกิจการประกอบด้วย 1) หุ้นชนิดมีสิทธิออกเสียงพิเศษสี่ร้อยหุ้น (400 หุ้น) (แต่ละหุ้นสามารถแปลงเป็นหุ้นประเภทธรรมดาสิบพันหุ้น (10,000 หุ้น) ในทุนของบริษัทผู้เป็นเจ้าของ) 2) สิทธิการชําระเงินเพิ่มเติมขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงานของ Webinar ภายในสี่ปีหลังการซื้อกิจการ จํานวนไม่เกินห้าร้อยหกสิบหุ้น (550 หุ้น) 3) สิทธิการซื้อหุ้นสองแสนหุ้น (200,000 หุ้น) ซึ่งสามารถใช้ซื้อหุ้นประเภทธรรมดาแต่ละหุ้นด้วยราคาใช้ซื้อ 0.25 เหรียญสหรัฐต่อหุ้น เป็นเวลาห้าปีหลังการปิดการซื้อขาย ตามเงื่อนไขในข้อตกลงซื้อทรัพย์สิน Xcyte จะซื้อทรัพย์สินบางประเภทของ Webinar (รวมถึง “ทรัพย์สิน”) ได้แก่ เทคโนโลยีบางส่วน (ซอฟต์แวร์ตามบริการ รหัสต้นฉบับ และอนุพันธ์ทั้งหมด); บัญชีลูกค้า; รายได้รอรับ และเงินสดและเงินสดรอจ่ายไม่น้อยกว่าหกร้อยพันเหรียญสหรัฐ (600,000 เหรียญสหรัฐ) บริษัทยังเห็นด้วยที่จะรับภาระหนี้เงินประมาณ 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ดอกเบี้ยร้อยละ 11.5 ต่อปีที่ Webinar มีหนี้ต่อ Montage Capital II, L.P. (“Montage”) ซึ่งจะต้องชําระคืนให้แก่บริษัทภายใน 18 เดือนนับจากวันปิดการซื้อขาย และจะชําระจากการดําเนินงานปกติ สิทธิการชําระเงินเพิ่มเติมสามารถได้รับภายใน 4 ปีนับจากวันปิดการซื้อขายขึ้นอยู่กับเป้าหมายรายได้และ EBITDA รายไตรมาสและรายปีรวมถึงเวลา นอกจากนี้บริษัทจะรับภาระรายได้รอรับประมาณ 1.7 ล้านเหรียญสหรัฐที่จะต้องให้บริการและบันทึกเป็นรายได้ภายในสิ้นสุดสิบสองเดือนนับจากการซื้อขาย การให้บริการรายได้รอรับไม่คาดว่าจะเกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากการให้บริการลูกค้าใหม่

Next Post

บริษัท Surf Air Mobility จะเปิดเผยผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

(SeaPRwire) –   ลอสแอนเจลิส เดือนเมษายน 3064— (), ผู้นําด้านแพลตฟอร์มการเดินทางทางอากาศภูมิภาค ประกาศวันนี้ว่าจะเปิดเผยผลการดําเนินงานรอบไตรมาสแรก 2567 ภายหลังปิดตลาดในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 และจะจัดการประชุมสัมมนาทางเว็บไซต์เวลา 17.00 น. ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาล่วงหน้ […]