UBS นักวิเคราะห์ปรับระดับหุ้น DocuSign เป็นกลาง ปรับเป้าราคา

DocuSign NASDAQ:DOCU

(SeaPRwire) –   บริษัท DocuSign Inc. (NASDAQ: DOCU) ได้รับการปรับขึ้นจากนักวิเคราะห์ของ UBS Karl Keirstead จากระดับขายเป็นกลาง พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนเป้าหมายราคาเป็น 62 ดอลลาร์สหรัฐ ถึงแม้จะยังคงมีท่าทีระมัดระวังเนื่องจากอัตราการรับรู้ของตลาดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ และการแข่งขันจากบริษัทอื่นๆ เช่น Adobe (NASDAQ: ADBE) UBS ยอมรับว่า DocuSign มีความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาภายหลังการขยายตัวในช่วงโควิด และมีศักยภาพในการปรับปรุงกําไรในอนาคต

การประเมินมูลค่าที่เหมาะสมและการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้

การปรับระดับของ UBS สะท้อนให้เห็นว่า DocuSign ได้พัฒนาขึ้นจากอุปสรรคสําคัญที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงการขยายตัวในช่วงโควิด ด้วยการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการดําเนินงาน DocuSign มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการสัญญาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร

การเปิดตัวแพลตฟอร์มการจัดการสัญญาอัจฉริยะ

แพลตฟอร์มการจัดการสัญญาอัจฉริยะของ DocuSign เป็นการก้าวหน้าสําคัญในการนําเทคโนโลยี AI มาใช้ในการจัดการสัญญา ด้วยการแปลงข้อมูลสัญญาเป็นข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ IAM มุ่งที่จะทําให้กระบวนการตรวจสอบสัญญามีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดความเสียหายจากการจัดการสัญญาที่ไม่มีประสิทธิภาพ

ผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ต่อการจัดการสัญญา

การนําเทคโนโลยี AI มาใช้ในแพลตฟอร์ม IAM ของ DocuSign มีศักยภาพที่จะปฏิวัติวิธีการจัดการสัญญา ด้วยการอัตโนมัติงานที่ซ้ําซ้อน การวิเคราะห์แบบแผน และการสกัดข้อมูลที่มีความหมายจากข้อมูลสัญญาจํานวนมาก IAM ช่วยให้องค์กรสามารถปรับปรุงวงจรการตรวจสอบสัญญาและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานโดยรวมได้

งบการเงินและการปรับประมาณ

นักวิเคราะห์ของ UBS Karl Keirstead ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของ DocuSign โดยปรับประมาณการเติบโตของการเรียกเก็บเงินล่วงหน้าในปี 2567 เป็น 8.1% และการเติบโตของรายได้เป็น 6.4% พร้อมทั้งปรับประมาณอัตรากําไรขั้นต้นเป็น 29.6% ซึ่งสะท้อนความเชื่อมั่นของ UBS ว่า DocuSign สามารถเพิ่มประสิทธิภาพจากแนวทาง AI และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ความเห็นของนักวิเคราะห์และสภาพความรู้สึกของตลาด

การจัดอันดับของ DocuSign ในปัจจุบันรวมถึงการแนะนําให้ซื้อจากนักวิเคราะห์ของ Seeking Alpha และการถือจากนักวิเคราะห์ตลาดหลักทรัพย์ ระบบควอนต์ของ Seeking Alpha จัด DocuSign เป็นการซื้อที่แข็งแกร่ง ซึ่งแสดงถึงความรู้สึกที่ดีต่อโอกาสระยะยาวของบริษัท ขณะที่ DocuSign ยังคงพัฒนาและขยายบริการ ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพในการสร้างมูลค่ายังคงแข็งแกร่งไม่ว่าจะมีความท้าทายในตลาดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

สรุป

การปรับระดับและแนวทางกลยุทธ์ล่าสุดของ DocuSign แสดงให้เห็นว่าบริษัทมีฐ

Next Post

กำไร Wells Fargo ลดลง 7% จากรายได้ดอกเบี้ยที่ลดลง

(SeaPRwire) –   บริษัท Wells Fargo (NYSE: WFC) ได้รายงานการลดลงของกําไรสุทธิร้อยละ 7 โดยอ้างถึงต้นทุนที่สูงขึ้นจากการชําระเงินฝากและความต้องการการกู้ยืมที่ลดลง รายได้ดอกเบี้ยสุทธิลดลง ถึงแม้กําไรสุทธิจะลดลง แต่กําไรต่อหุ้นปรับปรุงยังอยู่ที่ 1.26 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเกินคาดหมายของนักวิเคราะห์ที่ 1 […]