Microsoft Stock Poised to Surpass Apple in Stock Market Value

Microsoft Stock

(SeaPRwire) –   ตามความเห็นของนักลงทุนสถาบัน 13 แห่ง Microsoft (NASDAQ: MSFT) คาดว่าจะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุดในโลกภายใน 5 ปีข้างหน้า โดยมีเหตุผลสําคัญมาจากการนําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้อย่างแพร่หลาย

นักลงทุนทั้งหมดเห็นพ้องต้องกันว่า Microsoft จะมีมูลค่าตลาดสูงกว่า Apple ในอีก 5 ปีข้างหน้า แม้ราคาหุ้นและมูลค่าตลาดอาจมีการปรับตัวในแต่ละรอบประกาศผลการดําเนินงาน แต่นักลงทุนเชื่อว่า Microsoft มีความได้เปรียบในระยะยาวจากการนําเทคโนโลยี AI ก่อกําเนิดข้อความแบบสร้างสรรค์มาใช้

บางนักลงทุนเสนอว่า การแข่งขันระหว่าง Apple และ Microsoft อาจกลายเป็นการแข่งขันเพื่ออันดับสอง เนื่องจาก Nvidia กําลังก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ซึ่งชิปของ Nvidia เป็นส่วนสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยี AI และผลการดําเนินงานของบริษัทในระยะหลังก้าวหน้าอย่างมาก

นักลงทุนยกย่องว่า Microsoft มีความหลากหลายในธุรกิจ ได้แก่ แพลตฟอร์มคลาวด์ Azure เกม ซอฟต์แวร์ธุรกิจ และ AI ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้มีความได้เปรียบ ในขณะที่ Apple ยังขึ้นอยู่กับ iPhone เป็นหลัก ทําให้เผชิญความท้าทายในตลาดมือถือที่เติบโตช้า

ถึงแม้ Apple จะนําเทคโนโลยี AI มาใช้ในฟังก์ชันต่างๆ แต่นักลงทุนเห็นว่า Microsoft มีความได้เปรียบมากกว่าในเรื่อง AI โดยเฉพาะ AI ก่อกําเนิดข้อความ ราคาหุ้นของ Microsoft เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและอัตราส่วนราคาต่อกําไรสูงกว่าของ Apple และ S&P 500

นักลงทุนมั่นใจในศักยภาพการเติบโตอย่างรวดเร็วของ Microsoft โดยอ้างถึงความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตงาน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่แนะนําซื้อหุ้น Microsoft มากกว่า Apple

ในการแข่งขันเพื่อเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด Nvidia กําลังก้าวขึ้นมาอย่างรวดเร็ว มูลค่าตลาดของ Nvidia เพิ่งข้าม 1.5 ล้านล้านบาท ทําให้กลายเป็นบริษัทมูลค่าสูงที่สุดอันดับห้าของตลาดหลักทรัพย์วอลล์สตรีท

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

Next Post

Novationwire Revolutionizes Executive Search & Recruitment PR Distribution for the Flourishing Philippines Market

Manila, Philippines – Novationwire, the forefront media technology company, is set to reshape the landscape of executive search and recruitment PR distribution in the Philippines with its groundbreaking initiative tailored for the high-growth market. This strategic move reflects Novationwire’s commi […]