Infobird Co., Ltd ได้รับการแจ้งเตือนจาก Nasdaq เนื่องจากไม่ได้ยื่นแบบฟอร์ม 20-F ทันเวลา

32 1 Infobird Co., Ltd Receives Notification from Nasdaq for Failure to Timely File Form 20-F

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, 23 พฤษภาคม 2024 — Infobird Co., Ltd (NASDAQ: IFBD) (“Infobird” หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อบริการโซลูชันการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI ใน ประเทศจีน รายงานวันนี้ว่าเมื่อ 16 พฤษภาคม 2024 บริษัทได้ขาดกำหนดส่งรายงานประจำปีในแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดใน 31 ธันวาคม 2023 (แบบฟอร์ม 20-F ปี 2023) ไปยังคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ก่อนหน้านี้ บริษัทได้ยื่นแบบฟอร์ม 12b-25 กับ SEC ในวันที่ 29 เมษายน 2024 เพื่อยื่นแบบฟอร์ม 20-F ปี 2023 ล่าช้า ตามแบบฟอร์มดังกล่าวที่กำหนดให้ต้องยื่นแบบฟอร์ม 20-F ปี 2023 ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2024 บริษัทคาดว่าจะยื่นแบบฟอร์ม 20-F ปี 2023 เมื่อจัดทำงบการเงินของบริษัทสำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดใน 31 ธันวาคม 2023 เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

บริษัทรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2024 บริษัทได้รับจดหมายแจ้งเตือนจาก Nasdaq Listing Qualifications (“纳斯达克”) โดยระบุว่าบริษัทไม่ได้ปฏิบัติตามกฎการจดทะเบียนของ Nasdaq ข้อ 5250(c)(1) เนื่องจากบริษัทไม่สามารถยื่นแบบฟอร์ม 20-F ปี 2023 ไปยัง SEC ได้ทันเวลา

จดหมายแจ้งเตือนของ Nasdaq กำหนดให้บริษัทมีเวลา 60 วันปฏิทินนับจากวันที่ได้รับแจ้ง หรือจนถึง 19 กรกฎาคม 2024 เพื่อส่งแผนไปยัง Nasdaq เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการจดทะเบียนอย่างต่อเนื่องของ Nasdaq อีกครั้ง หากแผนดังกล่าวได้รับการยอมรับ Nasdaq จะขยายระยะเวลาสูงสุด 180 วันปฏิทิน หรือจนถึง 11 พฤศจิกายน 2024 เพื่อให้บริษัทกลับมาปฏิบัติตามข้อกำหนด บริษัทอาจกลับมาปฏิบัติตามข้อกำหนดได้ตลอดช่วงระยะเวลา 180 วันนี้โดยการยื่นแบบฟอร์ม 20-F ปี 2023 หาก Nasdaq ไม่ยอมรับแผนการปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท บริษัทจะมีโอกาสอุทธรณ์การตัดสินใจดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาคดีภายใต้กฎการจดทะเบียนของ Nasdaq ข้อ 5815(a) บริษัทตั้งใจจะให้แผนการปฏิบัติตามข้อกำหนดแก่ Nasdaq ในวันที่หรือก่อน 19 กรกฎาคม 2024

จดหมายแจ้งเตือนของ Nasdaq ไม่มีผลใดๆ ในทันทีต่อการจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq การประกาศนี้จัดทำขึ้นเพื่อปฏิบัติตามกฎการจดทะเบียนของ Nasdaq ข้อ 5810(b) ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลการรับการแจ้งเตือนการขาดทุนโดยเร็ว

เกี่ยวกับ Infobird Co., Ltd

Infobird ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ใน ฮ่องกง เป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เพื่อบริการโซลูชันการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI หรือที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Infobird ที่ .

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า” ตามความหมายของพระราชบัญญัติปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์เอกชนปี 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สามารถระบุได้จากคำศัพท์ เช่น “จะ” “คาดว่า” “คาดการณ์ล่วงหน้า” “อนาคต” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อมั่น” “ประมาณการ” และข้อความอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน ข้อความที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ รวมถึงข้อความเกี่ยวกับความเชื่อและการคาดการณ์ของบริษัท เป็นข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น แนวโน้มทางธุรกิจและคำพูดอ้างจากฝ่ายจัดการในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึงแผนเชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานของบริษัท มีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าอยู่ บริษัทยังอาจทำข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจาในรายงานตามงวดต่างๆ ที่ส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ในแบบฟอร์ม 20-F และ 6-K ในรายงานประจำปีถึงผู้ถือหุ้น ในข่าวประชาสัมพันธ์และเอกสารลายลักษณ์อักษรอื่นๆ และในคำแถลงด้วยวาจาโดยเจ้าหน้าที่ กรรมการ หรือพนักงานของบริษัทต่อบุคคลภายนอก ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยต่างๆ มากมายอาจส่งผลให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่มีอยู่ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยต่อไปนี้แต่ไม่จำกัดเพียง: เป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัท การพัฒนาทางธุรกิจในอนาคต สภาพทางการเงิน และผลการดำเนินงาน และการคาดการณ์ของบริษัทเกี่ยวกับอุปสงค์และการยอมรับทางการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้และความเสี่ยงอื่นๆ รวมอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัทในแบบฟอร์ม 20-F และรายงานล่าสุดในแบบฟอร์ม 6-K และเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นต่อ SEC ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้

Next Post

ทหารสหรัฐอเมริกาที่ถูกคุมขังอยู่ในรัสเซียแพ้การอุทธรณ์เพื่อปล่อยตัว: รายงาน

(SeaPRwire) –    ทหารสหรัฐฯ ที่ถูกควบคุมตัวในรัสเซียเนื่องจากข้อหาก่ออาชญากรรมได้แพ้การอุทธรณ์เพื่อขอปล่อยตัวในวันศุกร์นี้ รายงานระบุ  ศาลในเมือง Vladivostok ได้ตัดสินให้กักขังเจ้าหน้าที่นายทหาร 3 จ่าสิบเอก Gordon Black ไว้ก่อน สำนักข่าว Reuters รายงาน โดยอ้างถึง Interfax. ทาง Interfax ระบุว่า […]