HTX Energy ประกาศการลงทุนใหญ่ในโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้น

กรุงเทพฯ, ไทย 25 ตุลาคม 2566  – HTX Energy ภูมิใจที่จะประกาศข่าวการลงทุนครั้งใหญ่ในโครงการที่กําลังจะเกิดขึ้น โครงการนี้รู้จักกันในชื่อ Salar de Muetina ตั้งอยู่ในจังหวัดทางตอนเหนือของอาร์เจนตินา และเป็นหนึ่งในแหล่งแร่ไลเทียมขนาดใหญ่ที่สุดและมีคุณภาพสูงที่สุดที่ยังไม่ได้พัฒนาในโลก การลงทุนนี้จะใช้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขั้นต้นของโครงการ รวมถึงการก่อสร้างโรงงานทดลองและเริ่มกิจกรรมสํารวจ บริษัทคาดว่าจะเริ่มการผลิตที่โครงการนี้ในปี 2567

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศการลงทุนครั้งสําคัญในโครงการ Salar de Muetina” กล่าวผู้บริหารของ HTX Energy “โครงการนี้มีศักยภาพที่จะกลายเป็นเหมืองไลเทียมขนาดใหญ่และผลิตภาพสูงที่สุดในโลก และจะเป็นบทบาทสําคัญในการตอบสนองความต้องการไลเทียมที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก”

ไลเทียมเป็นส่วนประกอบสําคัญในแบตเตอรี่ไอออนไลท์ ซึ่งใช้ในยานยนต์ไฟฟ้า สินค้าอิเล็กทรอนิกส์บริโภค และแอปพลิเคชันเก็บพลังงานอื่นๆ คาดว่าความต้องการโลกต่อไลเทียมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีต่อๆ ไป พร้อมกับการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจพลังงานสะอาด”

“อาร์เจนตินาเป็นผู้นําระดับโลกในแหล่งทรัพยากรไลเทียม และเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการ Salar de Muetina อย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ” กล่าวผู้บริหารของ HTX Energy “เราเชื่อว่าโครงการนี้จะสร้างประโยชน์เชิงเศรษฐกิจอย่างมากสําหรับเศรษฐกิจรอบข้างและอาร์เจนตินาทั้งหมด”

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

คาดว่าโครงการ Salar de Muetina จะสร้างงานร้อยตําแหน่งระหว่างการก่อสร้างและการดําเนินงาน รวมถึงจะสร้างรายได้ภาษีอย่างมากให้กับชุมชนท้องถิ่น นอกจากนี้โครงการยังจะส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการท้องถิ่น

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

HTX Energy มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการ Salar de Muetina อย่างยั่งยืนและรับผิดชอบ บริษัทได้นํามาตรการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงการ เช่น การใช้พลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยีอนุรักษ์น้ํา HTX Energy ยังทํางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากโครงการ

สรุป

โครงการ Salar de Muetina เป็นการลงทุนที่สําคัญต่ออนาคตของอุตสาหกรรมไลเทียมของอาร์เจนตินา โครงการมีศักยภาพที่จะสร้างประโยชน์เศรษฐกิจและงานมากมาย ขณะเดียวกันยังสามารถสนับสนุนการพัฒนาเหมืองแร่อย่างยั่งยืน HTX Energy มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่ เว็บไซต์ของเรา

ติดต่อสื่อ

HTX Energy

admin@htxenergy.com

(+54) 115 254 1395

Av. del Libertador 2442

http://www.htxenergy.com

แหล่งที่มา: HTX Energy

Next Post

ตลาดบรรจุภัณฑ์ไร้อากาศจะเกินกว่า 9.30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี ค.ศ. 2030 เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับเครื่องสําอางคุณภาพสูง

ตลาดบรรจุภัณฑ์ไร้อากาศมีมูลค่า 5.75 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 9.30 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยมีอัตราการเติบโตประจําปีร้อยละ 6.2 ระหว่างปี 2566 ถึง 2573 ตามรายงานของ SNS Insider. ออสติน รัฐเท็กซัส 25 ตุลาคม 2566 – ตามการวิจัยของ SNS Insider พบว่า ด้วยการเปลี […]