CNOOC Limited เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ประจำปี 2023

17 CNOOC Limited Released the 2023 Environmental, Social and Governance Report

(SeaPRwire) –   ฮ่องกง, เมษายน 2, 2024 — CNOOC Limited (“บริษัท”, SEHK: 00883 (HKD counter) and 80883 (RMB counter), SSE: 600938) เผยแพร่รายงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลกิจการ (ESG) ประจําปี 2023 ในฮ่องกงในวันนี้.

CNOOC Logo (PRNewsfoto/CNOOC Limited)

  • เสริมสร้างการบริหารจัดการ ESG เพื่อสร้างรากฐานสําหรับการพัฒนาที่มีคุณภาพสูง
  • ยึดมั่นกลยุทธ์การขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดหาพลังงาน
  • ยึดมั่นหลักการรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาพลังงานที่มีคาร์บอนต่ําและสะอาด
  • ปฏิบัติตามความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสนับสนุนชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

CNOOC Limited ถือรายงาน ESG เป็นสื่อสําคัญในการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การเสริมสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการปรับปรุงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เรามุ่งมั่นสร้างความร่วมมือแบบมีประโยชน์ต่อกันและตอบสนองต่อความกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างจริงจัง ในปี 2023 ผลการดําเนินงาน ESG ของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากตลาด และได้รับรางวัล ESG สําคัญหลายรางวัล เช่น “เหรียญทอง” จากรางวัล ESG ของ The Asset “รางวัล ESG ยอดเยี่ยม” จาก Institutional Investor นอกจากนี้ยังได้รับการบรรจุอยู่ในรายชื่อเช่น “การคัดเลือกบริษัทอุตสาหกรรมพัฒนาอย่างยั่งยืนของจีนท็อป 50” ของฟอร์บสไชน่า และ “รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีค่าของจีน ESG100” ของ Securities Times เป็นต้น

CNOOC Limited ยังคงเสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการ ปรับเครื่องมือบริหารความเสี่ยงและควบคุมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และยังคงรวมศูนย์ฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แน่นอนขึ้น บริษัทได้จัดตั้งกลุ่มนําด้าน ESG และสํานักงานบริหาร ESG ภายใต้คณะกรรมการกลยุทธ์และความยั่งยืน เพื่อเสริมสร้างการบริหาร ESG และตอบสนองต่อความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทยังคงยึดมั่นการดําเนินงานอย่างซื่อสัตย์และถูกกฎหมาย ปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการอย่างเคร่งครัด ยึดมั่นมาตรฐานคุณธรรมทางธุรกิจที่สูง และยังคงเสริมสร้างระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบให้แน่นอน เพื่อรับประกันการดําเนินงานอย่างมั่นคง

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

CNOOC Limited นํากลยุทธ์การพัฒนาด้วยนวัตกรรมไปปฏิบัติ และส่งเสริมโครงการเพิ่มสํารองและการผลิตรวมถึงโครงการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดหาพลังงานอย่างต่อเนื่อง บริษัทค้นพบน้ํามัน 4 หลุมที่มีปริมาณสํารองน้ํามันที่พิสูจน์แล้วเกินกว่าร้อยล้านตันต่อหลุม และหลุมก๊าซถ่านหินลึกทะเลแห่งแรกของจีนที่มีปริมาณก๊าซที่พิสูจน์แล้วเกินกว่าร้อยล้านลูกบาศก์เมตร สํารองน้ํามันและการผลิตน้ํามันสะสมสุทธิและการผลิตสะสมสุทธิของบริษัททะลุสถิติสูงสุด บริษัทยังผลักดันการวิจัยเทคโนโลยีสําคัญและพัฒนาธุรกิจด้ว

Next Post

ยอดการซื้อบ้านราคาแพงทะยาน 2 หลัก ส่งสัญญาณตลาดอสังหาฯ ฤดูใบไม้ผลิอันคึกคักในพื้นที่สำคัญของแคนาดากล่าว RE/MAX Canada

(SeaPRwire) –   Saskatoon, Montreal and Calgary lead the country with percentage increases in excess of 50 per cent TORONTO, April 2, 2024 — กิจกรรมการซื้อขายบ้านหรูในส่วนใหญ่ของตลาดทั่วประเทศกําลังเริ่มกลับมาเติบโตอย่างช้าๆ เมื่อผู้ซื้อได้รับประโยชน์จากราคาบ้านที่ปรับตัวลดลง ตามรายงานที่เผยแพ […]