American Express Options Showdown: Bulls on the Rise

American Express

(SeaPRwire) –   หลังจากที่กําไรของ American Express (NYSE: AXP) ในไตรมาสที่สี่เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับปีก่อน นักลงทุนตอบรับอย่างดี ทําให้ราคาหุ้น AXP เพิ่มขึ้น 7% การตอบรับอย่างมีความหวังนี้เกิดขึ้นพร้อมกับเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่อง ซึ่งมีอัตราการเติบโต 3.3% ในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 ผลการเปิดเผยทางการเงินที่ดีและผลการดําเนินงานทางเศรษฐกิจทําให้ AXP มีโอกาสเป็นการลงทุนที่เหมาะสม

ความต่อเนื่องทางเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภค

การแสดงออกอย่างแข็งแรงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในสถานการณ์เงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้น ได้ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในหุ้น AXP มากขึ้น แม้ว่าจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความต่อเนื่องของการใช้จ่ายของผู้บริโภค แต่ American Express ก็รายงานว่ายอดคงเหลือเพิ่มขึ้นถึง 17% ซึ่งอาจนําไปสู่รายได้ดอกเบี้ยที่สูงขึ้นสําหรับผู้ออกบัตรเครดิต

อย่างไรก็ตาม มีตัวชี้วัดที่ขัดแย้งกัน เช่น การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่ล้มเหลวในการชําระและการสูญเสียด้านเครดิต ซึ่งทําให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับความมั่นคงทางการเงินของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคไปสู่การออมมากขึ้นซึ่งสะท้อนในอัตราการออมส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นในปี 2566 ยังทําให้ภาพรวมมีความซับซ้อนมากขึ้น อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นส่งเสริมให้เกิดการออมและลดการใช้จ่ายผ่านต้นทุนโอกาส

การซื้อขายและความรู้สึกของตลาด

ตลาดซื้อขายและขายตัวเลือกของหุ้น AXP เป็นสนามรบระหว่างผู้ที่มีความเชื่อมั่นในการขึ้นของราคาหุ้นและผู้ที่มีความเชื่อมั่นในการลดลงของราคาหุ้น นอกจากนี้ AXP ยังปรากฏในตัวอย่างหลักของ Barchart สําหรับปริมาณการซื้อขายตัวเลือกหุ้นที่ผิดปกติ ด้วยปริมาณการซื้อขายทั้งหมด 133,106 สัญญา เมื่อเทียบกับยอดสิทธิการใช้งานเปิดที่ 283,519 ปริมาณการซื้อสิทธิเรียกซื้อเกินกว่าปริมาณการซื้อสิทธิขาย ทําให้อัตราส่วนการซื้อสิทธิขาย/การซื้อสิทธิเรียกซื้ออยู่ที่ 0.64 ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อผู้ที่มีความเชื่อมั่นในการขึ้นของราคาหุ้น

พิจารณาการทํารายการที่สําคัญบนหน้าจอการไหลของตัวเลือกของ Fintel พบว่าสถาบันทําการทรานส์แซกชันที่สําคัญบางราย เช่น การขายสัญญาสิทธิขายที่มีรายได้เล็กน้อย การทํารายการเหล่านี้บ่งบอกถึงความรู้สึกเป็นกลางถึงบวกต่อหุ้น AXP เนื่องจากนักลงทุนพร้อมที่จะซื้อหุ้น AXP ที่ราคากําหนดโดยได้รับรายได้จากการขายสัญญาสิทธิขาย

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม การทํารายการที่โดดเด่นคือการขาย 1,694 สัญญาของสิทธิเรียกซื้อเมษายน 2567 ที่ราคาใช้สิทธิ 210.00 โดยได้รับส่วนแบ่งรายได้ 424,530 เหรียญสหรัฐ การวางเดิมพันอย่างกล้าหาญนี้แสดงถึงความเชื่อว่าราคาหุ้น AXP จะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมากเกินกว่าราคาใ

Next Post

3 ประเทศถอนตัวจากกลุ่มเศรษฐกิจ ECOWAS ในแอฟริกา

(SeaPRwire) –   ประเทศมาลี บูร์กินาฟาโซ และไนเจอร์ ได้ถอนตัวออกจากกลุ่มทางเศรษฐกิจภูมิภาคที่เรียกว่า ECOWAS ตามที่รัฐบาลทหารของประเทศเหล่านี้ประกาศในวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พวกเขากล่าวหาว่า ECOWAS กําลังดําเนินการ “ไม่มีมนุษยธรรม” เพื่อต้องการให้รัฐประหารในประเทศเหล่านี้สิ้นสุดลง ECOWA […]