“แรมโบ้อีสาน” เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น”เสกสกล”คือ”ผู้บันดาลให้มีความเจริญรุ่งเรือง”

"แรมโบ้"เปลี่ยนชื่อเป็น"เสกสกล"ขอบคุณนายกฯติดบัตรประจำตัวใหม่ให้ ขอตั้งใจทำดีรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนอย่างสุดความสามารถ

นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความดีใจที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ติดบัตรประจำตัวใบใหม่ให้กับตนเอง ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อจาก “นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์” เป็น “นายเสกสกล อัตถาวงศ์” ซึ่งถือว่า เป็นมงคลแก่ชีวิตครอบครัวและวงศ์ตระกูลอัตถาวงศ์ โดยนายกรัฐมนตรีได้สอบถามชื่อมีความหมายว่าอย่างไร และนายกฯ ยังให้กำลังใจ ให้คิดดีทำดี ตั้งใจทำความดีเพื่อบ้านเมือง นายกฯ ท่านเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชาเช่นตนเป็นอย่างมาก และที่ผ่านมา ได้ให้โอกาสกับทุกคนได้พิสูจน์ความตั้งใจในการทำงาน อย่าไปทำอะไรให้มีปัญหาต่อชาติบ้านเมือง และสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประเทศชาติและประชาชน

นายเสกสกลฯ ระบุว่า ตนต้องขอขอบคุณนายกฯ และเลขาธิการนายกฯ ที่ได้ให้กำลังใจในการทำงานที่ผ่านมา และยังมีผู้ใหญ่อีกหลายคน ได้ส่งกำลังใจมาให้ตนเองในการเปลี่ยนชื่อครั้งนี้ เพื่อให้ประสบผลสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งชื่อ “เสกสกล” นั้น มีความหมายคือผู้ที่บันดาลให้มีความเจริญรุ่งเรือง ผู้บันดาลให้มีความมั่นคงสมบูรณ์ โดยหลวงพ่อที่ตนเองนับถือในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้เปลี่ยนชื่อให้

“สักครั้งในชีวิตกับความเป็นสิริมงคลซึ่งชื่อเดิมหลวงพ่อทักมาว่า มีปัญหาจะทำงานสะดุด จะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจตลอดผมเองยังอยากที่จะมีความสุข มีพลัง ทำงานให้ราบรื่น ทำงานเพื่อบ้านเมือง ช่วยนายกฯ และรัฐบาลในการทำงานให้ประเทศชาติประชาชนอย่างราบรื่น และสิ่งสำคัญคือ ทำงานปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยเฉพาะในการปกป้องสถาบัน และผมยังขอยึดมั่นในการคิดดีทำดี ปฏิบัติตนดีอยู่ในศีลในธรรม ทุ่มเททำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติประชาชนอย่างสุดความสามารถ” นายเสกสกล กล่าว.

Next Post

มติศาลรธน.ตีตก!ร่างแก้ไขรธน.โยนให้ทำประชามติก่อน

ศาลรธน.วินิจฉัยรัฐสภามีอำนาจจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้แต่ต้องให้ประชาชนลงประชามติเห็นชอบทั้งก่อนและหลังจัดทำ ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเสียงข้างมากวินิจฉัยว่า รัฐสภามีหน้าที่และอำนาจจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้ โดยให้ประชาชนผู้มีอำนาจสถาปนารัฐธรรมรูญได้ลงประชามติก่อนว่า ประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรื […]