แผนการเข้าจดทะเบียนซื้อขายในช่วงไตรมาสแรกของปี 2024 หลังปี 2023 ที่มีผลการดําเนินงานสูงสุดเท่าที่เคยมี

meeting immo

การทํา IPO ในไตรมาสแรกของปี 2024 จะเป็นการพัฒนาสําคัญสําหรับ Invest Immo AG และนําบริษัทเข้าสู่ยุคใหม่

ซูก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ วันที่ 26 ตุลาคม 2566  –  Invest Immo AG บริษัทลงทุนขนาดกลางที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในตลาดการเงิน ได้ประกาศแผนที่จะทําการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะในไตรมาสแรกของปี 2024 บริษัทมุ่งเน้นการวิเคราะห์อิสระ การประเมิน และการค้าหลักทรัพย์ของกองทุนปิดที่มีความไว้วางใจจากฐานลูกค้าที่กว้างขวาง

Invest Immo AG มีการเติบโตอย่างมากในปี 2566 โดยได้ลูกค้าใหม่กว่า 2,000 รายในกลุ่มการลงทุนตราสารหนี้ ซึ่งสะท้อนถึงความน่าสนใจของบริษัทและความสามารถในการดึงดูดนักลงทุนใหม่

บริษัทให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์และแนะนํากองทุนปิดที่มีโอกาสเติบโตและให้ผลตอบแทนต่อลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีปริมาณการลงทุนรวมเกิน 125 ล้านยูโร และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

บริษัทดําเนินแพลตฟอร์มการลงทุนซึ่งนักลงทุนที่มีสิทธิ์สามารถหาหรือสมัครซื้อหุ้นก่อน IPO ของบริษัทเอกชน

Invest Immo AG ได้ประกาศแผนที่จะทําการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะในไตรมาสแรกของปี 2024 เพื่อขยายธุรกิจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ บริษัทมีชื่อเสียงในเรื่องการให้คําปรึกษาอิสระและการค้าหลักทรัพย์ที่มีความต่อเนื่องและประสบความสําเร็จ

เกี่ยวกับการจัดสรรโอกาสการลงทุน Invest Immo AG เน้นว่าจะจัดสรรอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันระหว่างนักลงทุนในแพลตฟอร์มและกองทุนที่มีอํานาจตัดสินใจ โดยไม่เลือกปฏิบัติกลุ่มหรือลูกค้าใดพิเศษ บริษัทให้ความสําคัญกับความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลในการดําเนินธุรกิจเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

การทํา IPO ในไตรมาสแรกของปี 2024 จะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญสําหรับ Invest Immo AG ในการนําบริษัทเข้าสู่ยุคใหม่ นักลงทุนและผู้สังเกตการณ์ตลาดจะจับตาดูผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงนี้

Invest Immo AG คาดว่าจะเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะและแผนงานในเดือนต่อๆ ไป ซึ่งเป็นการดําเนินต่อประวัติศาสตร์ของบริษัทและให้ภาพรวมถึงภูมิทัศน์ทางการเงินที่กําลังเปลี่ยนแปลง

ติดต่อสื่อ

Wolfgang Schramm – Wealth Manager
Bahnhofstrasse 7 6300 Zug, Switzerland
Tel: +41 21 505 01 25
Email: press@management-investimmoag.com
Web: www.investimmoag.com

ติดต่อสื่อ

Invest Immo AG

presse@management-investimmoag.com

+41 21 505 01 25

Bahnhofstrasse 7

Startseite

แหล่งที่มา :Invest Immo AG

Next Post

โทนี เดโอเลโอ ผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จ กําลังสร้างความปั่นป่วนในอุตสาหกรรมเพลงด้วย Deoleo Record Label!

ลอสแอนเจลิส, แคลิฟอร์เนีย 26 ตุลาคม 2566  – โทนี เดอโอเลโอ นักธุรกิจชาวแคลิฟอร์เนีย กําลังนําการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมาสู่อุตสาหกรรมความสัมพันธ์สาธารณะด้วยธุรกิจล่าสุดเช่น Deoleo Public Relations Firm และ Deoleo Digital Publishing LLC บริษัทนี้ช่วยเหลือทุกคนในด้านความสัมพันธ์สาธารณะ เมื่อสร้างธ […]