สภาพสิ่งแวดล้อมของโลกย่ําแย่กว่าเดิม – รายงาน

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าชีวิตบนโลกนี้ “ถูกรุกราน”

ทีมนักวิทยาศาสตร์เตือนในบทความวิจัยที่ตีพิมพ์เมื่อวันอังคารว่า “เครื่องหมายสําคัญ” ที่แสดงถึงสุขภาพของโลกของเรานั้นอยู่ในสภาวะแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ.

การศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Bioscience เป็นการอัพเดตของการวิเคราะห์ในปี 2019 ที่นักวิทยาศาสตร์ 15,000 คนทั่วโลกได้สนับสนุนและกล่าวว่า 20 จาก 35 ตัวชี้วัดสําคัญที่ใช้ติดตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากมนุษย์อยู่ในระดับสูงสุด.

“หากไม่มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาหลักคือมนุษยชาตินํามากกว่าที่โลกสามารถให้อย่างปลอดภัย เรากําลังจะเข้าสู่จุดที่อาจล่มสลายของระบบธรรมชาติและสังคมเศรษฐกิจ และโลกที่มีความร้อนจัดและขาดแคลนอาหาร” กล่าวโดยดร. คริสโตเฟอร์ วูลฟ จากมหาวิทยาลัยรัฐออริกอน (OSU) ผู้เขียนหลักของรายงาน.

นอกจากการเพิ่มขึ้นของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว การศึกษายังพบว่า อุณหภูมิโลกที่เพิ่มสูงขึ้นและระดับน้ําทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นเป็นตัวชี้วัดสําคัญของสุขภาพที่แย่ลงของโลก ปัจจัยอื่น ๆ รวมถึงประชากรมนุษย์และปศุสัตว์ที่เพิ่มสูงขึ้น ผลการศึกษาสอดคล้องกับรายงานล่าสุดที่ออกเมื่อเดือนก่อนซึ่งสรุปว่า โลกอยู่ “นอกเหนือขอบเขตที่ปลอดภัยสําหรับมนุษยชาตรภาพ.”

นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าการศึกษาล่าสุดนี้เกิดขึ้นในปีที่มีสถิติสภาพภูมิอากาศต่างๆ ถูกทําลาย เช่น อุณหภูมิอากาศโลก อุณหภูมิน้ําทะเล และระดับน้ําแข็งในมหาสมุทรใต้ ในเดือนกรกฎาคม นักวิทยาศาสตร์บันทึกอุณหภูมิอากาศพื้นผิวสูงสุดตลอดกาลที่เคยบันทึกไว้ – น่าจะเป็นอุณหภูมิที่ร้อนที่สุดที่โลกเคยประสบมา 100,000 ปีที่แล้ว.

“ภายในปี 2100 จํานวน 3-6 พันล้านคนอาจพบตัวเองอยู่นอกพื้นที่ที่อยู่อาศัยได้ของโลก” ดร. วูลฟ อธิบายเพิ่มเติมว่า จํานวนคนที่เพิ่มขึ้นจะ “ประสบกับอุณหภูมิสูงจัด อาหารจํากัด และอัตราการตายเพิ่มสูงขึ้น.”

รายงานยังระบุว่า “เป็นเวลาหลายทศวรรษ” ชุมชนวิทยาศาสตร์ได้เตือนเกี่ยวกับผลกระทบของมนุษย์ต่อสภาวะภูมิอากาศที่เลวร้ายลง “แต่ปัจจุบันเวลาหมดแล้ว” รายงานกล่าว.

นักวิทยาศาสตร์ยังเน้นถึงภัยพิบัติน้ําท่วมรุนแรงในจีนและอินเดีย รวมถึงพายุรุนแรงในเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งส่งผลให้เกิดการเสียชีวิตหลายพันคนในลิเบีย เป็นตัวอย่างอีกประการหนึ่งถึงสภาวะภูมิอากาศที่เลวร้ายลง.

สําหรับมาตรการที่อาจช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รายงานเรียกร้องให้ถอนสิทธิประโยชน์ด้านเชื้อเพลิงฟอสซิล รวมถึงเพิ่มการคุ้มครองป่าและเปลี่ยนไปสู่ระบบอาหารที่ใช้พืชมากขึ้นสําหรับประชากรที่มีฐานะดีในประเทศ รวมถึงการยกเลิกการใช้น้ํามันและก๊าซธรรมชาติ และลดประชากรมนุษย์โดยการวางแผนครอบครัวอย่างสม่ําเสมอ.

“ชีวิตบนโลกนี้อยู่ในภาวะถูกรุกรานอย่างชัดเจน” สรุปโดยศ. วิลเลียม ริปเปิล จาก OSU อีกว่า “นักวิทยาศาสตร์และสถาบันของเรามีหน้าที่ทางจริยธรรมที่

Next Post

นักสืบระบุสาเหตุเป็นไปได้ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไพป์ไลน์ทะเลบอลติก

ยังไม่สามารถกําหนดได้ว่าเป็นการทําลายล้างเจตนาหรือไม่ ตามที่ NBI กล่าว สํานักงานสอบสวนแห่งชาติของฟินแลนด์ (NBI) ได้กล่าวว่า อะแนคของเรือจดทะเบียนจีนอาจเป็นสาเหตุของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับไพป์ไลน์ก๊าซบอลติกคอนเนคเตอร์เมื่อต้นเดือนนี้ แม้ว่ายังไม่ชัดเจนว่าการกระทํานั้นเป็นเจตนาหรือไม่ ในการแถลงข่าวเ […]