ย้าย“ไผ่-ไมค์-โตโต้”กลับไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

ศาลอาญามีคำสั่งให้ย้าย “ไผ่-ไมค์-โตโต้” กลับไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ชี้ให้มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันหากมีเหตุฉุกเฉิน อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำนาจย้ายผู้ต้องขังได้ แต่ต้องแจ้งศาลโดยเร็ว

เมื่อวันที่15 มี.ค.ศาลอาญา นัดฟังคำสั่งกรณี นายกฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความยื่นคำร้องขอให้ไต่สวนขอให้ศาลออกคำสั่งให้นำตัว นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน และ นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ แกนนำกลุ่มคณะราษฎร (จำเลยคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ป.อาญา ม.112) นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ แกนนำกลุ่ม Wevo (ผู้ต้องหาคดีอั้งยี่), ซึ่งไม่ได้รับการประกันตัวถูกคุมขัง ย้ายจากเรือนจำพิเศษธนบุรี มาคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ให้ตรงกับหมายขังระหว่างสอบสวนและพิจารณาคดีการย้ายสถานที่คุมขัง

ศาลอาญาได้พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89 บัญญัติว่า หมายขังหรือหมายจำคุกต้องจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น ในเขตของศาลซึ่งออกหมาย เว้นแต่บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นแสดงว่าการคุมขังต้องเป็นไปตามหมายศาล เว้นแต่มีการบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในกฎหมายอื่นซึ่งตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 40 ประกอบกฎกระทรวงกำหนดระบบการจำแนกลักษณะของผู้ต้องขังการควบคุมและการแยกคุมขังและการย้ายผู้ต้องขัง พ.ศ. 2563 อันเป็นกฎหมายอื่นที่บัญญัติให้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำหนึ่งไปอีกเรือนจำหนึ่งได้

หากเป็นคนต้องขังและคนฝากให้ขออนุญาตศาลก่อน เว้นแต่มีเหตุจำเป็นจะย้ายบุคคลดังกล่าวก่อนก็ได้ แต่ต้องรายงานให้ศาลทราบนั้น เห็นได้ว่าการย้ายผู้ต้องขังต้องขออนุญาตศาลก่อนเว้นแต่มีเหตุจำเป็น อธิบดีกรมราชทัณฑ์จะย้ายบุคคลดังกล่าวก่อนก็ได้แล้วแจ้งให้ศาลทราบ เพราะมิฉะนั้นแล้ว การย้ายผู้ต้องขังจะเป็นการย้ายไปตามอำเภอใจและไม่เป็นไปตามหมายศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 89 ไปเสียทั้งหมด เมื่อข้อเท็จจริงจากทางไต่สวนปรากฏว่า

วันที่ 8 มี.ค. 2564 มีกลุ่มมวลชนเป็นจำนวนมากที่ศาลอาญาและเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ 1 พฤติการณ์เช่นนี้ ถือว่ามีเหตุอันจำเป็นที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์มีอำนาจย้ายผู้ต้องหาไปก่อนแล้ว แจ้งให้ศาลทราบได้ เนื่องจากอาจจะมีการก่อเหตุร้ายหรือความไม่สงบเรียบร้อยหรือทำลายทรัพย์สินทางราชการหรือมีเหตุพิเศษอย่างอื่นแล้วข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าการย้ายผู้ต้องหาไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรีชอบด้วยกฎหมายดังที่วินิจฉัยไว้ข้างต้นแล้ว

  • ปชป.เคาะ!! “สินิตย์” นั่งรมช.พาณิชย์แซงหน้า“นริศ”
  • “จุรินทร์”ยันจุดยืนแก้ รธน. เผยรอดูคำวินิฉัยฉบับเต็ม

อย่างไรก็ตาม ได้ความจาก นายนราวิชญ์ เจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ว่า เหตุที่มีการนำตัวผู้ต้องหาไปขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรี เนื่องจากว่าวันดังกล่าวมีกลุ่มมวลชนเป็นจำนวนมากที่ศาลอาญาและเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ เมื่อเหตุการณ์หลังจากวันที่ 8 มี.ค. 2564 ไม่มีมวลชนที่ศาลอาญาและเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ อันอาจจะมีการก่อเหตุร้ายหรือความไม่สงบเรียบร้อย หรือทำลายทรัพย์สินทางราชการ หรือมีเหตุพิเศษอย่างอื่นอีก แสดงว่าเหตุอันจำเป็นที่อธิบดีกรมราชทัณฑ์ย้ายผู้ต้องหาไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษธนบุรีย่อมหมดสิ้นไปแล้ว

ประกอบกับเจ้าหน้าที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ได้เบิกความว่า หากมีการนำผู้ต้องหาไปไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ น่าจะไม่มีปัญหาอะไร ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการแออัดและโรคโควิด-19 เมื่อเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ นับว่าเป็นเรือนจำที่มีขนาดใหญ่มีประสิทธิภาพในการควบคุมดูแลและบริหารจัดการที่ดีที่สุดในประเทศไทย ซึ่งนักโทษคดีการเมืองคนสำคัญหลายคน ไม่ว่าจะเป็น คดี กปปส. คดี นปช.และคดีนายอานนท์ นำภา กับพวก ล้วนแต่อยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยไม่มีปัญหาอุปสรรค แต่อย่างใดเชื่อว่าอธิบดีกรมราชทัณฑ์สามารถควบคุมกำกับและดูแลได้เป็นอย่างดี เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาให้มีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันทุกคนให้เป็นไปตามกฎหมายและความยุติธรรม จึงมีเหตุอันสมควรให้นำผู้ต้องหา กลับไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ ทั้งนี้หากมีเหตุอันจำเป็นที่เกิดขึ้นใหม่ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ย่อมมีอำนาจที่จะย้าย

ผู้ต้องขังได้ตามกฎหมายอยู่แล้ว แต่ต้องรายงานให้ศาลทราบโดยเร็ว อย่าให้เกิดการล่าช้าขึ้นอีก เพราะอาจทำให้คู่ความหรือประชาชนที่ไม่รู้กฎหมายเข้าใจผิดและสับสนได้ว่าราชทัณฑ์ไม่ปฏิบัติตามหมายศาล และกฎหมายกรณีไม่จำต้องวินิจฉัยในประเด็นข้ออื่นตามคำร้องของทนายความผู้ต้องหาอีกต่อไป เนื่องจากเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไม่ทำให้ผลแห่งคดีเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ ได้กำชับไปยังทนายความผู้ต้องหา ให้มีความระมัดระวังเรื่องการให้ข่าวสื่อมวลชนและการโพสต์ข้อความต่างๆ ลงในเฟซบุ๊กและแอปพลิเคชันไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นเกี่ยวกับเรื่องที่พิจารณาคดี เนื่องจากอาจมีผลกระทบต่อการพิจารณาคดี และความปลอดภัยได้ มิฉะนั้น จะมีคำสั่งตามที่เห็นสมควรต่อไป

ด้านนายกฤษฎางค์ นุจรัส ทนายความ เปิดเผยว่า ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้นายภาณุพงศ์ จาดนอก หรือ ไมค์ นายจตุภัทร์ บุญภัทรรักษา หรือ ไผ่ ดาวดิน และ นายปิยะรัฐ จงเทพ หรือ โตโต้ ย้ายที่ควบคุมตัวจากเรือนจำพิเศษธรบุรี ไปยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯตามที่ขอไว้ โดยมีคำสั่งทันที

Next Post

ครป.เสนอโหวตแก้รัฐธรรมนูญวาระ3ก่อนทำประชามติ

"ครป."ขอรัฐบาล-พรรคร่วมเดินหน้าโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 3 ก่อนทำประชามติ และให้มีคำถามพ่วง ยกเลิกบทบาท ส.ว.หรือไม่ เหมือนตอนประชามติรัฐธรรมนูญ60 เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 64 นายเมธา มาสขาว เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าวว่า ในขณะนี้สังคมกำลังสับสนเรื่องแนวทางการแก้ไขรั […]