พระธรรมรัตนากรเจ้าอาวาสวัดโพธิ์มรณภาพสิริอายุ 81 ปี

พระธรรมรัตนากร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มรณภาพด้วยอาการสงบ เวลา 03.19 น.สิริอายุ 81 ปี 61 พรรษา

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร) (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 อดีตอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มรณภาพด้วยอาการสงบ เวลา 03.19 น.สิริอายุ 81 ปี 61 พรรษา

พระธรรมรัตนากร มีอาการอาพาธเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ด้วยอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองทางด้านซ้ายตีบ และมีเนื้อประสาทที่เส้นเลือดเสื่อมคลาย คณะแพทย์ถวายการรักษา ตั้งแต่เดือน ก.พ.ที่ผ่านมา และเมื่อวันที่ 14 ก.พ. ที่ผ่านมา พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง ในฐานะผู้รักษาการแทนเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ได้มีคำสั่งเจ้าคณะกรุงเทพฯ ลงวันที่ 11 ก.พ.2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสพระอารามหลวง โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2535 แก้ไข้เพิ่มเติมโดยพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 จึงแต่งตั้งให้ พระราชธรรมสุนทร (ทองใบ) ฉายา ปุณฺโณภาโส อายุ 91 ปี พรรษา 70 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระธรรมรัตนากร นามเดิมว่า สีนวล เรืองอำพันธ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2482 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ ที่บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 4 ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง บิดาชื่อ นายฟุ้ง เรืองอำพันธ์ มารดาชื่อนางทุเรียน เรืองอำพันธ์ อุปสมบทบรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันอังคารที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง ณ วัดต้นทอง ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ต่อมา ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวโรดม เป็นพระอุปัชยาจารย์ พระปาโมกข์มุนี (บุญศรี สิริทตฺโต) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูปาโมกข์คณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอปาโมกข์ เจ้าอาวาสวัดป่าโมก ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระวิเศษชยสิทธิ์ (ผวน อวิกฺเขโป) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระครูวิเศษชยสิทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่า “ปัญฺญาวชิโร”

วิทยฐานะ

พ.ศ. 2493 จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดต้นทอง จังหวัดอ่างทอง

พ.ศ. 2500 สอบได้นักธรรมชั้นเอก วัดโบสถ์วรดิตถ์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ. 2501 สอบได้เปรียญธรรม 3 ประโยค วัดโบสถ์วรดิตถ์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ. 2508 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค วัดโบสถ์วรดิตถ์ สำนักเรียนคณะจังหวัดอ่างทอง

พ.ศ. 2511 สอบเทียบได้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 (สมัครสอบ)

  • เรื่องเล่า : ชาวโคก หนอง นา โมเดล (2)
  • ศิษยานุศิษย์เศร้า! "หลวงพ่อวิริยังค์" มรณภาพ สิริอายุ 100 ปี

พ.ศ. 2512 สอบเทียบได้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (สมัครสอบ)

พ.ศ. 2515 สอบได้ชั้นประกาศนียบัตรการศึกษา (พ.กศ.)

พ.ศ. 2521 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร

เกียรติคุณ

พ.ศ. 2547 ได้รับปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาธรรมนิเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พ.ศ. 2553 ถวายพระธรรมเทศนา เรื่อง “สัปปุริสวัตตกถา” ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ในการสดับพระธรรมเทศนาและเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เมื่อวันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2553

สมณศักดิ์

พ.ศ. 2530 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวชิราภรณ์

พ.ศ. 2544 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิราภรณ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

พ.ศ. 2557 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวีราภรณ์ สุนทรศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

28 กรกฎาคม 2562 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากร สุนทรปริยัติคุณ วิบูลธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

Next Post

"มดดำ" พาชมบ้านหรูริมน้ำที่กำลังรีโนเวท แค่บ่อปลาก็อลังการงานสร้างมาก

"มดดำ" เปิดบ้านหลังใหญ่ริมน้ำที่กำลังรีโนเวทให้ได้ชม สวย หรูหรา น่าอยู่มาก กลายเป็นพิธีกรสุดฮอตความสามารถยืนหนึ่งในวงการบันเทิงไปแล้ว สำหรับ “มดดำ-คชาภา ตันเจริญ” ที่ล่าสุดเจ้าตัวนั้นเพิ่งมีเวลาว่าง จึงได้เข้ามาดูงานดูการก่อสร้างบ้านหลังงามที่กำลังรีโนเวทอยู่ ล่าสุดเจ้าตัวได้พา […]