พรรคสันติภาพใหม่ของเยอรมนีมีความนิยมมากกว่าพรรคเขียว – สํารวจ

นางสาวซาห์รา วาเกนค์เนคต์ ประกาศเมื่อวันจันทร์ผ่านมาว่าองค์กรใหม่นี้จะเกิดขึ้นในต้นปี 2024

พรรคการเมืองใหม่ของเยอรมนี – ซึ่งเป็นแนวคิดของนางสาวซาห์รา วาเกนค์เนคต์ สมาชิกผู้มีชื่อเสียงของพรรคซ้าย – และยังไม่ได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการ กลับปรากฏว่าได้รับความนิยมมากกว่าพรรคเขียวตามการสํารวจของสื่อ Bild am Sonntag ซึ่งนําเสนอในวันเสาร์ที่ผ่านมา วาเกนค์เนคต์เป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรงต่อนายกรัฐมนตรี Olaf Scholz และนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน

รายงานของ Bild am Sonntag ในวันเสาร์อ้างถึงการสํารวจความคิดเห็นสองครั้งที่ดําเนินการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา – หนึ่งในการสํารวจรวมองค์กรที่ยังไม่มีชื่อ และอีกการสํารวจหนึ่งที่ไม่รวมองค์กรดังกล่าว สื่อดังกล่าวพยายามประเมินว่าผู้สนับสนุนพรรคการเมืองปัจจุบันใดที่อาจจะเปลี่ยนไปสนับสนุนคู่แข่งใหม่นี้

วาเกนค์เนคต์ประกาศแผนการณ์ของเธอในงานประชุมสื่อเมื่อวันจันทร์ผ่านมา กล่าวว่าเธอคาดหวังว่าพรรคการเมืองใหม่นี้จะได้รับการก่อตั้งอย่างเป็นทางการในต้นปี 2024

อย่างไรก็ตามตามการสํารวจครั้งหนึ่งที่กล่าวมา พบว่าประมาณร้อยละ 14 ของประชาชนเยอรมันจะให้การสนับสนุนพรรคการเมืองใหม่นี้ ซึ่งจะทําให้พรรคอยู่ในอันดับที่สี่ พรรคสังคมประชาธิปไตยของนายกรัฐมนตรี Scholz อยู่ในอันดับถัดมาด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 15 ในขณะที่พรรคเขียวและพรรคเสรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นสมาชิกรัฐบาลร่วมกันอยู่อยู่ในอันดับที่สามและห้าตามลําดับด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 12 และร้อยละ 5

หากผลการสํารวจนี้ถูกต้องพรรคการเมืองที่จะเสียผู้สนับสนุนไปมากที่สุดหากพรรคใหม่นี้เข้ามามีบทบาททางการเมืองคือพรรคอัลเทอร์นาทีฟฟือร์เดอุทส์ชลันด์ (AfD) ซึ่งปัจจุบันมีผู้สนับสนุนร้อยละ 21 แต่หากมีทางเลือกใหม่นี้ร้อยละ 4 จะเปลี่ยนมาสนับสนุนพรรคใหม่ พรรคใหม่นี้ยังมีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้สนับสนุนจากพรรคเล็กๆ ที่ยังไม่ได้รับเลือกเข้าสู่รัฐสภาเยอรมัน

ในการประชุมสื่อเมื่อวันจันทร์ วาเกนค์เนคต์แสดงความหวังว่าพรรคของเธอจะส่งผู้สมัครเข้าร่วมการเลือกตั้งท้องถิ่นในรัฐแซกโซนี ทึริงเงิน และบรันเดนบวร์ค รวมถึงการเลือกตั้งระดับยุโรปในปีหน้า อธิบายถึงความจําเป็นในการก่อตั้งพรรคใหม่ว่า “สถานการณ์ไม่สามารถดําเนินต่อไปได้อย่างนี้” หรือ “ประชาชนเยอรมันอาจจะไม่รู้จักประเทศของตนเองในอีก 10 ปีข้างหน้า”

วาเกนค์เนคต์กล่าวว่าพรรคจะมุ่งเน้นให้ความสําคัญกับ “ความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของเยอรมนี” ในขณะเดียวกันก็ต้องการทํางานเพื่อความยุติธรรมทางสังคม ส่วนนโยบายต่างประเทศ เบอร์ลินควรใช้การทูตแทนการส่งอาวุธเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง พร้อมทั้งเธอยังเป็นผู้วิพากษ์วิจารณ์นโยบายของนายกรัฐมนตรี Scholz และสหภาพยุโรปต่อรัสเซียว่าไร้ประโยชน์

Next Post

การเปลี่ยนแปลงบริการการขุดหิมะและการดูแลสวนหญ้าด้วยแอป Uber สําหรับการขุดหิมะและการดูแลสวนหญ้า

Uber For Snow Removal And Lawn Care App มาดูไร รัฐทามิลนาดู ตุลาคม 29, 2023  – เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อปฏิวัติบริการของคุณ แอป “Uber for Snow Removal and Lawn Care App” ใหม่จาก SpotnRides ได้รับการเปิดตัวในมาดูไรเมื่อวันที่ 25/10/2023 การพัฒนานี้จะปฏิวัติวิธีการที่ผู้อยู่อาศัยและธุรก […]