บลจ.กรุงไทย ชวนลงทุน ช่วยลดโลกร้อน

บลจ.กรุงไทย ชวนลงทุน ช่วยลดโลกร้อนพร้อมโอกาสสร้างผลตอบแทนเปิด IPO กองทุน Climate Change (KT-CLIMATE-A)

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในระหว่างวันที่ 15 – 23 มีนาคม 2564 นี้ บริษัทจะเปิดเสนอขายกองทุนใหม่ คือ กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-CLIMATE-A) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีธีมการลงทุนแบบ Climate Change เน้นลงทุนในอุตสาหกรรม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการแปลงแปลง พัฒนา ที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมให้กับโลกใบนี้ และการป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอันนำไปสู่สภาวะโลกร้อน โดยกองทุนนี้มีแนวทางการลงทุนในตราสารทุนของบริษัททั่วโลก ที่ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ใส่ใจเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน หรือ ESG (Environmental, Social, and Governance) ควบคู่ไปกับโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวของผู้ลงทุนและผู้ซื้อหน่วยลงทุนด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

“ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา พบว่า การลงทุนในหลายประเทศทั่วโลก หรือแม้แต่ในประเทศไทย ต่างก็มีสัดส่วนการลงทุนในการดูแลและจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการลงทุนด้านพลังงานสะอาด ทั้งจากพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานชีวมวล และการลงทุนของอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง เช่น กลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า อุปกรณ์รถยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ หลายประเทศทั่วโลก รวมถึงบริษัทชั้นนำมากมายต่างก็มีนโยบายและเป้าหมายทางธุรกิจที่ให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม และการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อยับยั้งการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ ซึ่งนำไปสู่ปัญหาโลกร้อน บลจ.กรุงไทยจึงเล็งเห็นโอกาสในการลงทุนและสร้างผลตอบแทนในระยะยาว และยังถือเป็นการสร้างพลังในการใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากภาคประชาชนซึ่งก็คือผู้ลงทุนรายย่อยให้ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดูแลรักษาโลกของเราไปด้วยกัน” นางชวินดา กล่าว

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล ไครเมท เชนจ์ อิควิตี้ ฟันด์ (KT-CLIMATE-A) เป็นกองทุนรวมตราสารทุน กองทุนรวมฟีดเดอร์ และกองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity (กองทุนหลัก) เพียงกองเดียว ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม

  • กองทุนบัวหลวง IPO ‘TRIGGER 3-22’ วันที่ 15-17 มี.ค. นี้
  • ชี้หุ้นโลกปรับฐาน แนะหาจังหวะสะสม "หุ้นเทคฯ ระดับโลก"

สำหรับกองทุนหลัก คือ Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity ซึ่งบริหารจัดการโดยผู้จัดการมืออาชีพอย่าง Schroder Investment Management (Europe) S.A. มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อมุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนจากการเติบโตของเงินลงทุนผ่านการลงทุนในตราสารทุน หรือหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุนของบริษัททั่วโลกที่ผู้จัดการกองทุนมีความเห็นว่าได้รับประโยชน์จากพฤติกรรมในการส่งเสริมเรื่องการเปลี่ยนทางภูมิอากาศ (Climate Change) หรือจํากัดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว มีกลยุทธ์แบบ Thematic Global Growth พอร์ตโฟลิโอสามารถยืดหยุ่นได้และมีกลยุทธ์บริหารแบบเชิงรุก สร้างโอกาสลงทุนทำกำไร เมื่อโลกกำลังปฎิวัติอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากความน่าสนใจของการลงทุนแบบ Thematic ที่เน้นธีมการลงทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมแล้ว กองทุนหลัก Schroder International Selection Fund Global Climate Change Equity ยังสามารถสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นให้กับนักลงทุนจนได้การจัดอันดับอยู่ที่ระดับ 5 ดาวจาก Morningstar อีกด้วย โดยผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 51.7% และเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี 5ปี 10 ปี อยู่ทึ่ 19.3% 17.9% และ 11.3% ต่อปี ตามลำดับ (ที่มาของข้อมูล Morningstar ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563) ซึ่งนับว่าเป็นกองทุนที่เน้นการลงทุนในธีมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมาย่างยาวนานกองหนึ่งตั้งแต่ปี 2007 เลยทีเดียว

สุดท้ายนี้ บลจ. กรุงไทย จึงอยากเชิญชวนนักลงทุนที่สนใจและตระหนักถึงภาวะลดโลกร้อนมาช่วยกันส่งเสริมธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวให้กับเงินลงทุนของทุกคน ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน (ถ้ามี)

Next Post

วอนสังคมช่วย3ยายหลานขอแค่มีบ้านซุกหัวนอน

สุรินทร์- 3 ยายหลาน อาศัยกระท่อมเก่าผุพังกันลม-ฝนไม่ได้ วอนสังคมเมตตาขอแค่มีบ้านพอให้ได้ซุกหัวนอน เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี“ลุงจ่าพาลุย” ยูทูปเบอร์ดังเผยแพร่ 3 ชีวิตยายหลานที่บ้านเลขที่ 83 หมู่ที่ 5 ต.ยางสว่าง อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ สภาพบ้านไม่ส […]