บริษัท Surf Air Mobility จะเปิดเผยผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2567

Surf Air Mobility

(SeaPRwire) –   ลอสแอนเจลิส เดือนเมษายน 3064— (), ผู้นําด้านแพลตฟอร์มการเดินทางทางอากาศภูมิภาค ประกาศวันนี้ว่าจะเปิดเผยผลการดําเนินงานรอบไตรมาสแรก 2567 ภายหลังปิดตลาดในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 และจะจัดการประชุมสัมมนาทางเว็บไซต์เวลา 17.00 น.

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนาล่วงหน้าได้ หรือสามารถพบลิงก์ได้ที่หัวข้อ “นักลงทุน” ของเว็บไซต์ของเรา การบันทึกการประชุมสัมมนายังสามารถดาวน์โหลดได้ภายใน 21 วันหลังการประชุม

เกี่ยวกับ Surf Air Mobility

Surf Air Mobility มีสํานักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแอนเจลิส เป็นแพลตฟอร์มการเดินทางทางอากาศภูมิภาคที่นํานวัตกรรมเทคโนโลยีการขับเคลื่อนไฟฟ้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาการเดินทางทางอากาศระหว่างเมือง โดยเป็นสายการบินระหว่างเมืองรายใหญ่สุดในสหรัฐอเมริกา ร่วมมือกับบริษัทชั้นนําเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีขับเคลื่อนไฟฟ้าสําหรับอากาศยานขนาดเล็ก ส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าขับเคลื่อนสําหรับฝูงบินที่มีอยู่ และส่งเสริมการนําอากาศยานไฟฟ้ามาใช้อย่างแพร่หลาย ภารกิจของบริษัทคือการลดต้นทุนและประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพื่อให้การเดินทางทางอากาศระหว่างเมืองมีราคาที่คุ้มค่าและสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ภายใต้การนําของทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์อย่างกว้างขวางด้านการบิน การขับเคลื่อนไฟฟ้า และเทคโนโลยีสําหรับผู้บริโภค Surf Air Mobility พร้อมที่จะขับเคลื่อนอนาคตของการเดินทางทางอากาศที่ยั่งยืน

ติดต่อ

สําหรับสื่อมวลชน:

สําหรับนักลงทุน:

ข้อความแจ้งเตือน:

1) ผู้เขียนบทความหรือครอบครัวของผู้เขียนบทความไม่มีการถือหุ้นใดๆ ของบริษัทที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผู้เขียนได้คัดเลือกบริษัทที่จะรวมไว้ในบทความนี้ขึ้นอยู่กับการวิจัยและความเข้าใจในภาคอุตสาหกรรม

2) บทความนี้ได้รับการออกแบบและสนับสนุนโดย Surf Air Mobility Inc. บริษัท Market Jar Media Inc. ได้รับค่าตอบแทนจาก Native Ads Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัลของ Surf Air Mobility Inc. เป็นเงินสามหมื่นสองพันแปดร้อยสิบ US ดอลลาร์สําหรับระยะเวลา 36 วัน (26 วันทําการ)

3) ข้อความและความเห็นที่แสดงออกนั้นเป็นความเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ไม่ใช่ของ Market Jar Media Inc. หรือผู้บริหารของบริษัท ผู้เขียนรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อความเหล่านั้นโดยสิ้นเชิง ผู้เขียนไม่ได้รับค่าตอบแทนจาก Market Jar Media Inc. สําหรับบทความนี้ Market Jar Media Inc. ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากผู้เขียนเพื่อเผยแพร่หรือจัดจําหน่ายบทความนี้ Market Jar ไม่ได้ตรวจสอบหรือสอบสวนข้อมูลเหล่านั้นอย่างอิสระ

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

4) บทความนี้ไม่ใช่คําแนะนําด้านการลงทุน ผู้อ่านทุกคนควรปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ ผู้อ่านรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของตนเอง การเปิดหน้านี้แสดงว่าผู้อ่านยอมรับและตกลงกับ และ ของ Market Jar Media Inc. บทความนี้ไม่ใช่การเสนอขายหลักทรัพย์ Market Jar Media Inc. ไม่ได้ให้คําแนะนําทางการเงินหรือแนะนําให้ลงทุนในบริษัทใดบริษัท

Next Post

CVS หุ้นตกลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เพิ่มขึ้น

(SeaPRwire) –   หุ้นของ CVS Health Corporation (NYSE: CVS) ตกลงอย่างหนัก เป็นการตกลงที่รุนแรงที่สุดใน 9 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทปรับประมาณการกําไรประจําปีเป็นครั้งที่สองติดต่อกัน เนื่องจากค่าใช้จ่ายทางการแพทย์เพิ่มขึ้นในแผนประกันสุขภาพ Medicare ของบริษัท ในการแถลงข่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมา CV […]