บริษัทในเครือของ JinkoSolar คือ Jinko Solar Co., Ltd. ประกาศประมาณการผลการดําเนินงานทางการเงินที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับปีบัญชีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567

Wolterk JinkoSolar's Subsidiary Jinko Solar Co., Ltd. Announces Estimates of Certain Preliminary Unaudited Financial Results for Full Year 2023

(SeaPRwire) –   ชางราโอ, จีน, วันที่ 26 มกราคม 2024 — JinkoSolar Holding Co., Ltd. (“JinkoSolar” หรือ “บริษัท”) (NYSE: JKS) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดและน่าสนใจที่สุดในโลก ได้ประกาศวันนี้ว่า บริษัทย่อยที่ถือหุ้นเป็นส่วนใหญ่ของตน Jinko Solar Co., Ltd. (“Jiangxi Jinko”) ได้เผยแพร่ข้อมูลการประมาณการผลประกอบการทางการเงินบางรายการที่ยังไม่ได้ตรวจสอบสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023.

สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023 (i) ผลประกอบการสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ Jiangxi Jinko ประมาณการเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบอยู่ในช่วงระหว่าง 7.25 พันล้านหยวนจีนถึง 7.95 พันล้านหยวนจีน เพิ่มขึ้นระหว่าง 4.31 พันล้านหยวนจีนถึง 5.01 พันล้านหยวนจีน และเพิ่มขึ้นระหว่าง 146.92% ถึง 170.76% เมื่อเทียบกับปีก่อน และ (ii) ผลประกอบการสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของ Jiangxi Jinko หลังหักกําไรพิเศษและขาดทุนพิเศษ ประมาณการเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบอยู่ในช่วงระหว่าง 6.55 พันล้านหยวนจีนถึง 7.25 พันล้านหยวนจีน เพิ่มขึ้นระหว่าง 3.90 พันล้านหยวนจีนถึง 4.60 พันล้านหยวนจีน และเพิ่มขึ้นระหว่าง 147.59% ถึง 174.05% เมื่อเทียบกับปีก่อน.

ผลประกอบการทางการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ Jiangxi Jinko สําหรับปี 2023 ที่ระบุไว้ในประกาศข่าวนี้ (“ผลประกอบการทางการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ Jiangxi Jinko”) แตกต่างจากผลประกอบการทางการเงินรวม (”ผลประกอบการทางการเงินรวม”) ของ JinkoSolar ซึ่งมีเหตุผลหลักดังต่อไปนี้: (i) ขอบเขตการรวมกลุ่มของผลประกอบการทางการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ Jiangxi Jinko แตกต่างจากผลประกอบการทางการเงินรวม: ผลประกอบการทางการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ Jiangxi Jinko จัดทําขึ้นเพียงสําหรับ Jiangxi Jinko เท่านั้น ขณะที่ผลประกอบการทางการเงินรวมยังรวมถึงงบการเงินของ JinkoSolar และบริษัทย่อยอื่นๆ อีกด้วย และ (ii) ผลประกอบการทางการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ Jiangxi Jinko และผลประกอบการทางการเงินรวมจัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการที่แตกต่างกัน: ผลประกอบการทางการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบของ Jiangxi Jinko จัดทําขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีของจีน ในขณะที่ผลประกอบการทางการเงินรวมจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในสหรัฐอเมริกา ดังนั้นนักลงทุนของ JinkoSolar ควรระมัดระวังเมื่อพิจารณาผลประกอบการทางการเงินเบื้องต้นที่ยังไม่ได้ตรวจสอบดังกล่าว และไม่ควรพึ่งพาผลประกอบการทางการเงินเหล่านี้เพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจลงทุนของตน.

JinkoSolar ถือหุ้นใน Jiangxi Jinko ประมาณร้อยละ 58.59

เกี่ยวกับ JinkoSolar Holding Co., Ltd.

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

JinkoSolar (NYSE: JKS) เป็นหนึ่งในผู้ผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดและน่าสนใจที่สุดในโลก JinkoSolar จัดจําหน่ายโซลาร์โซลูชันและบริการของตนให้กับฐานลูกค้าที่หลากหลายรวมถึงภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคครัวเรือนในจีน สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ

Next Post

ตลาดน้ํามันเทอร์ไบน์: การเติบโตที่คาดการณ์ไว้ 630.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ที่อัตรา CAGR 8% ระหว่างปี 2024 ถึง 2028 – Technavio

(SeaPRwire) –   นิวยอร์ก, วันที่ 26 มกราคม 2024 — ตลาดน้ํามันเทอร์ไบน์คาดว่าจะขยายตัวอย่างมาก โดยคาดการณ์การเติบโตที่สูงถึง 630.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยอัตราการเติบโตประจําปี (CAGR) ที่สูงถึง 8% ระหว่างปี 2023 ถึง 2028 ตลาดกําลังได้รับการสนับสนุนจากการเติบโตของโรงไฟฟ้าพลังงานร่วม (CCPP) การพัฒ […]