นําความเข้าใจใหม่ที่ตีพิมพ์โดย Info-Tech Research Group เกี่ยวกับการเจรจาข้อตกลงของเทอมสัญญาของ AI สร้างสรรค์

Navigating Generative AI Contract Terms: New Insights Published by Info-Tech Research Group

(SeaPRwire) –   บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาอุตสาหกรรม Info-Tech Research Group ได้ตีพิมพ์ทรัพยากรอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งอธิบายวิธีการที่องค์กรสามารถเจรจาสัญญาซอฟต์แวร์ AI สร้างสรรค์ได้อย่างมั่นใจและชัดเจน Info-Tech เน้นย้ํากลยุทธ์ของผู้นําด้านไอทีที่ต้องพิจารณาในขณะต่อรองสัญญา และรักษาความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว และความโปร่งใสขณะเพิ่มศักยภาพการพัฒนาของเทคโนโลยี AI ในตลาดธุรกิจปัจจุบัน

กรุงเทพฯ, 22 เมษายน 2567 – ความต้องการใช้งานระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ทําให้การเจรจาสัญญาซอฟต์แวร์ AI สร้างสรรค์กับผู้ให้บริการมีความสําคัญยิ่งต่อการดําเนินงานธุรกิจอย่างยุทธศาสตร์ งานวิจัยใหม่ล่าสุดของ Info-Tech Research Group ชื่อ “ชื่องานวิจัย” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมไอทีและองค์กรสามารถวางแผนกลยุทธ์ในการเจรจาสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพขณะระมัดระวังความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง AI

แผนผังของ Info-Tech Research Group บอกให้ผู้นําด้านไอทีเตรียมตัวเจรจาสัญญาซอฟต์แวร์ AI สร้างสรรค์ของบริษัทคุณ โดยระบุหลักการ 6 ประการที่ผู้นําด้านไอทีควรพิจารณาในขณะประเมินและนําเทคโนโลยี AI มาใช้ (กลุ่ม CNW/Info-Tech Research Group)

“เมื่อเทคโนโลยี AI สร้างสรรค์เข้าสู่วงการธุรกิจ องค์กรต่างๆ มีความตื่นเต้นที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนี้” กล่าว , นักวิเคราะห์วิจัยอาวุโสของ Info-Tech Research Group “หลายองค์กรหวังว่าจะสามารถสกัดคุณค่าจากผลิตภัณฑ์ AI สร้างสรรค์เพื่อใช้ในกรณีศึกษาหลากหลาย เช่น การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูล การสร้างภาพ หรือการเขียนโค้ด แต่ความตื่นเต้นในศักยภาพของเครื่องมือเหล่านี้ต้องผสานกับความตระหนักในความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ผู้นําด้านไอทีจึงต้องมีความตระหนักในความเสี่ยง และเข้าใจสิ่งที่ต้องพิจารณาในการเจรจาสัญญากับผู้ให้บริการ AI”

Info-Tech ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่องค์กรอาจเผชิญเมื่อนําเครื่องมือ AI มาใช้งาน เช่น เมื่อผู้ใช้งานใช้เครื่องมือ AI โดยไม่มีแนวทางการควบคุมดูแลที่ชัดเจนจากฝ่ายไอที อาจนําไปสู่ปัญหาทางกฎหมายและความปลอดภัยของข้อมูล นอกจากนี้ องค์กรหลายแห่งยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลภายในเครื่องมือ AI สร้างสรรค์ บริษัทจึงเน้นย้ําว่าผู้นําด้านไอทีต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้เพื่อให้องค์กรสามารถรักษาความได้เปรียบในตลาดธุรกิจได้

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

งานวิจัยของบริษัทยังกล่าวถึงบทบาทสําคัญของผู้นําด้านไอทีในการกําหนดหลักการพัฒนา AI อย่างรับผิดชอบ และเข้าใจความสามารถ ประโยชน์ และความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI ก่อนเจรจากับผู้ให้บริการ งานวิจัยยังแนะนําว่า ผู้นําด้านไอทีควรพิจารณาว่าความเสี่ยงใดสามารถแก้ไขได้ในการเจรจา ความเสี่ยงใดสามารถบริหารได้ด้วยการปฏิบัติงาน และความเสี่ยงใดไม

Next Post

Armenia และ Azerbaijan เคลื่อนตัวเข้าสู่ความสัมพันธ์ปกติเมื่อเครื่องหมายพรมแดนตัวแรกถูกติดตั้ง

(SeaPRwire) –   อาร์เมเนียและอาเซอร์ไบจานในวันอังคารผ่านมาได้เดินหน้าเข้าสู่การปรับปรุงความสัมพันธ์หลังจากความขัดแย้งที่รุนแรงเกี่ยวกับดินแดน เมื่อผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองประเทศได้ทําการกําหนดเขตแดน และเครื่องหมายเขตแดนตัวแรกได้ถูกติดตั้ง สองประเทศกําลังทํางานเพื่อสนธิสัญญาสันติภาพหลังจากอาเซอร์ […]