ตลาดไนโนไฟเบอร์จะเกิน 3598.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2030 เนื่องจากความต้องการเพิ่มขึ้นในการประยุกต์ใช้งานด้านสุขภาพ

logo openpr

ตลาดไนโนไฟเบอร์ ตามรายงานของ SNS Insider มีมูลค่า 742.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,598.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยมีอัตราการเติบโตประจําปี (CAGR) อยู่ที่ 21.8% ระหว่างช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2573.

Austin, Texas Oct 25, 2023  – ตามการวิจัยของ SNS Insider ด้วยการพัฒนาของเทคโนโลยี ความต้องการที่เพิ่มขึ้นในภาคสําคัญ การให้ความสําคัญด้านความยั่งยืน และโครงการวิจัยร่วมกัน ทําให้ตลาดไนโนไฟเบอร์มีการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ

ตลาดไนโนไฟเบอร์ ตามรายงานของ SNS Insider มีมูลค่า 742.98 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 3,598.78 ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยมีอัตราการเติบโตประจําปี (CAGR) อยู่ที่ 21.8% ระหว่างช่วงระยะเวลาที่คาดการณ์ตั้งแต่ปี 2566 ถึง 2573.

ขอรายงานตัวอย่าง @ https://www.snsinsider.com/sample-request/1491

ขอบเขตของรายงาน

ไนโนไฟเบอร์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ในระดับนาโนเมตร โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางหลายพันเท่าของเส้นผมมนุษย์ ไนโนไฟเบอร์สามารถผลิตจากวัสดุหลากหลาย เช่น โพลีเมอร์ คาร์บอน และเซรามิกส์ ซึ่งจะมีคุณสมบัติแตกต่างกัน ไนโนไฟเบอร์มีการใช้อย่างแพร่หลายในวัสดุทางการแพทย์ ผ้าพันแผล และระบบการส่งยา ซึ่งมีพื้นที่ผิวมากช่วยในการดูดซึมและปล่อยยาได้อย่างควบคุม ทําให้มีความสําคัญในภาคการสาธารณสุข

ผู้เล่นหลัก

SNS Nano Fiber Technology, DuPont, Donaldson Company, Inc., ACS Material, Teijin Limited, Catalytic Materials LLC, Ahlstrom Corporation, Hollingsworth & Vose, Toray Industries, INC., ESpin Technologies, และอื่นๆ.

การวิเคราะห์ตลาด

การพัฒนาเทคนิคการผลิตไฟเบอร์นาโน วิทยาการวัสดุ และเทคโนโลยีนาโน ได้ช่วยเปิดทางให้สามารถพัฒนาไนโนไฟเบอร์ที่มีคุณสมบัติที่ดีขึ้น นักวิจัยกําลังศึกษาวัสดุและวิธีการใหม่ๆ เพื่อขยายขอบเขตการใช้งานไนโนไฟเบอร์ในภาคต่างๆ เช่น สาธารณสุข อิเล็กทรอนิกส์ และการกรอง

ผลกระทบของภาวะเศรษฐกิจถดถอย

หนึ่งในผลกระทบสําคัญของภาวะเศรษฐกิจถดถอยคือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคและรูปแบบความต้องการ บริษัทผู้ผลิตกําลังลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างเทคนิคการผลิตที่ทันสมัยและมีต้นทุนต่ํา เพื่อรักษาการผลิตและคุณภาพสินค้าไว้

ขอข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.snsinsider.com/enquiry/1491

ผลกระทบของสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

ความไม่แน่นอนจากสงครามได้นําเข้าสู่ความผันผวนของราคาในตลาดไนโนไฟเบอร์อย่างไม่เคยมีมาก่อน การกระทบกระเทือนของอัตราแลกเปลี่ยนและการขาดแคลนวัตถุดิบทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงราคาที่ไม่คาดคิด บริษัทต่างกําลังมองหาพันธมิตรทางการผลิตในพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามเพื่อรักษาการผลิตไว้

การแบ่งส่วนตลาด:

ตามประเภทผลิตภัณฑ์

  • ไนโนไฟเบอร์โพลีเมอร์
  • ไนโนไฟเบอร์คาร์บอน
  • ไนโนไฟเบอร์ผสม
  • ไนโนไฟเบอร์จากคาร์โบไฮเดรต
  • ไนโนไฟเบอร์เซรามิก
  • ไนโนไฟเบอร์โลหะและออกไซด์โลหะ

ตามเทคโนโลยี

  • การนําไฟฟ้าสลิง
  • การหมุ
Next Post

ตลาดถุงมือยางไนไตรล์จะถึง 14.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2030 เนื่องจากความตระหนักในอุตสาหกรรมสุขภาพที่เพิ่มขึ้น

รายงาน SNS Insider ระบุว่า ตลาดถุงมือนิไตรล์มีมูลค่า 9.49 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2565 และคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราการเติบโตประจําปีร้อยละ 5.5 เพื่อให้บรรลุมูลค่า 14.57 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573. Austin, Texas ตุลาคม 25, 2566 – ตามการวิจัยของ SNS Insider ตลาดถุงมือนิไตรล์พร้อมที่จะเติบโตอย […]