ชลซ์เปิดเผยการปฏิรูปการอพยพครั้งใหญ่

แผนของนายกรัฐมนตรีเยอรมนีชอลซ์มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นที่สําคัญ

เยอรมนีจะเข้มงวดกฎหมายเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นและอาจเริ่มตรวจสอบคําขอสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศที่สามนอกสหภาพยุโรป นายกรัฐมนตรีโอลาฟ ชอลซ์ ได้ประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีอิตาลี จิออร์เจีย เมโลนี ได้เปิดเผยว่ารัฐบาลโรมจะสร้างศูนย์รับผู้ลี้ภัยในอัลเบเนีย

หลังจากการประชุมยาว 9 ชั่วโมงกับผู้นําภูมิภาค นายกรัฐมนตรีชอลซ์ได้ยกย่องมาตรการที่ตกลงกันได้ว่าเป็น “จุดเปลี่ยนสําคัญ” เขากล่าวถึงการจํากัด “การอพยพผิดกฎหมาย” ว่าเป็นเป้าหมายของคณะรัฐมนตรีของเขา เขายังสัญญาว่ารัฐบาลกลางจะสนับสนุนหน่วยงานภูมิภาคในเรื่องการรับผู้อพยพ ผู้ที่ถูกปฏิเสธสิทธิในการอยู่อาศัยในเยอรมนีโดยเฉพาะผู้กระทําผิดและอาชญากรจะถูกส่งตัวกลับไปยังประเทศดั้งเดิมได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น ชอลซ์กล่าวว่ารัฐบาลเยอรมนีกําลังเจรจากับหลายประเทศต้นทาง

ตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าว กระบวนการพิจารณาความถูกต้องของคําขอสถานะผู้ลี้ภัยจะใช้เวลาไม่เกิน 6 เดือน รัฐบาลจะใช้โซลูชันดิจิทัลเพิ่มขึ้นเพื่อเร่งระบบ นอกจากนี้แผนยังเรียกร้องให้ลดการจ่ายเงินสดให้กับผู้อพยพที่ลงทะเบียนและรอนานขึ้นก่อนเข้าถึงสวัสดิการเต็มรูปแบบ จาก 18 เดือนเป็น 36 เดือน

นอกจากนี้ ผู้ขอสถานะผู้ลี้ภัยที่มีโอกาสได้รับสถานะผู้ลี้ภัยสูงจะได้รับการบูรณาการสู่ตลาดแรงงานของประเทศเร็วขึ้น รัฐบาลจะจัดสรรทรัพยากรเพิ่มขึ้นสําหรับหลักสูตรอาชีพและภาษา

นายกรัฐมนตรีชอลซ์เปิดเผยว่ารัฐบาลจะพิจารณาว่าสามารถตรวจสอบคําขอสถานะผู้ลี้ภัยในประเทศที่สามนอกยุโรปได้หรือไม่ ในขณะเดียวกัน หน่วยงานเยอรมันจะยังคงติดตามพรมแดนกับโปแลนด์ เช็กเกีย ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อพยพเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย

มาตรการอื่นที่นายกรัฐมนตรีชอลซ์เปิดเผยคือการจํากัดสิทธิในการรวมครอบครัวสําหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะผู้ลี้ภัยแต่มีสถานะคุ้มครองทางลูกหนี้

ตามข้อมูลของเบอร์ลิน จํานวนผู้ขอสถานะพํานักระหว่างเดือนมกราคมถึงกันยายนปีนี้เพิ่มขึ้นราว 73% เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน แต่สถิตินี้ไม่รวมผู้ลี้ภัยชาวยูเครนกว่า 1 ล้านคนที่เข้ามาในเยอรมนีตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีเมโลนีได้ประกาศว่ารัฐบาลอิตาลีได้ตกลงกับอัลเบเนียในการสร้างศูนย์รับผู้ขอสถานะผู้ลี้ภัย ซึ่งคาดว่าจะรองรับผู้ขอสถานะได้ประมาณ 36,000 คนต่อปี

ข่าวนี้ทําให้องค์กรด้านมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนไม่พอใจ องค์กรช่วยเหลือระหว่างประเทศกล่าวว่าข้อตกลงนี้ “ทําให้มนุษย์ขาดความเป็นมนุษย์”

ตามที่หนังสือพิมพ์การ์เดียนรายงาน ข้อตกลงนี้ทําให้สหภาพยุโรปไม่พอใจด้วย

Next Post

Dada จะประกาศผลการดําเนินงานที่ไม่ได้ตรวจสอบของไตรมาสที่ 3 ปี 2566 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, วันที่ 08 พฤศจิกายน 2566 — Dada Nexus Limited (“Dada” หรือ “บริษัท”) (NASDAQ: DADA) ผู้นําด้านการส่งสินค้าและจําหน่ายสินค้าที่บ้านในประเทศจีน ได้ประกาศว่าจะเปิดเผยผลการดําเนินงานที่ไม่ได้ตรวจสอบทางการเงินสําหรับไตรมาสที่สามสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2 […]