การปรับปรุงอัตโนมัติและความยั่งยืนขับเคลื่อนตลาดระบบจ่ายแก๊สให้ไปถึง 1,592.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2577 | Future Market Insights, Inc.

Oil and Gas 25batch liftwood Depositphotos 364184960 S Automation & Sustainability Drive Gas Feed Systems Market to US$ 1,592.2 Million by 2034 | Future Market Insights, Inc.

(SeaPRwire) –   บริษัท Future Market Insights เน้นถึงความต้องการระบบเลี้ยงก๊าซที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก การเติบโตนี้ขับเคลื่อนโดยสองแนวโน้มหลัก: ความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นในการดําเนินงานอย่างยั่งยืนในอุตสาหกรรม และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การอัตโนมัติเป็นบทบาทหลัก โดยระบบเลี้ยงก๊าซช่วยให้การไหลของก๊าซในเครื่องผลิตอัตโนมัติเป็นไปอย่างราบรื่น

เนวาร์ก, เดล., เมษายน 23, 2024 — ภูมิภาคอุตสาหกรรมของโลกกําลังเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากใน . การเติบโตนี้เกี่ยวข้องกับความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นในการดําเนินงานอย่างยั่งยืนและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก เมื่อหน่วยการผลิตและภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กลายเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ความต้องการระบบเลี้ยงก๊าซจึงมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไป

Future Market Insights Logo

ภายในปี 2034 มูลค่าตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมหาศาล 1,592.2 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากจากมูลค่าปัจจุบัน 906.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2024

การอัตโนมัติของหน่วยการผลิตได้นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในภาคอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ ระบบเลี้ยงก๊าซมีบทบาทสําคัญในการอัตโนมัติของหน่วยการผลิต เพราะช่วยรักษาการไหลของก๊าซอย่างต่อเนื่องถึงแนวผลิต

กับการย้ําเน้นด้านการอัตโนมัติและการดิจิทัล ความต้องการระบบเลี้ยงก๊าซจึงคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไป ตลาดคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 5.80 ตลอดปี 2034

ดาวน์โหลดตัวอย่าง PDF เพื่อศึกษาข้อมูลตลาดและแนวโน้มสําคัญ:

“แนวโน้มความยั่งยืนที่เพิ่มขึ้นได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อตลาดระบบเลี้ยงก๊าซ ประเทศกําลังพัฒนาและประเทศที่กําลังพัฒนาลดการพึ่งพิงเชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ได้อย่างมีนัยสําคัญ ผู้เล่นหลักควรใช้โอกาสนี้” กล่าว (รองประธานฝ่ายการตลาด บริษัท Future Market Insights, Inc.)

สรุปสําคัญจากการศึกษาตลาด

  • ภาคอุตสาหกรรมเป็นตลาดหลักของระบบเลี้ยงก๊าซด้วยสัดส่วนร้อยละ 31.40 ในปี 2024
  • ตามประเภทก๊าซ ระบบเลี้ยงก๊าซคลอรีนนําตลาดด้วยสัดส่วนร้อยละ 45.70 ในปี 2024
  • ตลาดในสหรัฐอเมริกาคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 4.80 ตลอดปี 2034
  • ตลาดในเกาหลีใต้คาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 6.40 ตลอดปี 2034
  • ตลาดในสเปนคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 5.20 ตลอดปี 2034
  • ตลาดในญี่ปุ่นมีศักยภาพเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 5.20 ตลอดปี 2034
  • ตลาดในออสเตรเลียคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 6.40 ตลอดปี 2034
  • ตลาดในอินเดียคาดว่าจะเติบโตด้วยอัตราร้อยละ 5.40 ตลอดปี 2034

ภูมิทัศน์การแข่งขัน

ตลาดระบบเลี้ยงก๊าซมีความแข่งขันสูงโดยเฉพาะในประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติจํากัดและความต้องการพลังงานสูง

บทความนี้ให้บริการโดยผู้ให้บริการเนื้อหาภายนอก SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) ไม่ได้ให้การรับประกันหรือแถลงการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบทความนี้

หมวดหมู่: ข่าวสําคัญ ข่าวประจําวัน

SeaPRwire จัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์สดให้กับบริษัทและสถาบัน โดยมียอดการเข้าถึงสื่อกว่า 6,500 แห่ง 86,000 บรรณาธิการและนักข่าว และเดสก์ท็อปอาชีพ 3.5 ล้านเครื่องทั่ว 90 ประเทศ SeaPRwire รองรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี ญี่ปุ่น อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส และภาษาอื่นๆ 

  • การเปิดตัวยานพาหนะก๊าซธรรมชาติและความต้องการให้ประเทศลดการพึ่งพิงน้ํามันและก๊าซจากต่างประเทศสร้างโอกาสให้ผู
Next Post

IDTechEx ถามว่า SMRs จะเข้ากันได้อย่างไรกับระบบนิเวศพลังงาน

(SeaPRwire) –   บอสตัน, เมษายน 23, 2024 — เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์เล็กขนาดเล็ก (SMRs) มีเป้าหมายเพื่อเอาประโยชน์จากการผลิตทางบรรทัดเพื่อลดต้นทุนและเวลาการก่อสร้างเมื่อเทียบกับเครื่องปฏิกรณ์ขนาดใหญ่ที่เป็นส่วนใหญ่ของฝูงปฏิกรณ์นิวเคลียร์ปัจจุบัน รายงานตลาดของ IDTechEx ‘’ ระบุศักยภาพที่อยู่ที่นี่ […]